Show simple item record

dc.contributor.authorHognestad, Per T.
dc.date.accessioned2010-07-21T07:49:01Z
dc.date.available2010-07-21T07:49:01Z
dc.date.issued1971
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113333
dc.description.abstractFor fjerde år på rad er det gjort forsøk med slipp av strømflasker i forbindelse med undersøkelsene over drift av egg og larver av fisk i nordlige farvann. På tokter med F/F «Asterias» i april og mai 1970 ble det sluppet ialt 325 strømflasker. Disse var fordelt på 65 stasjoner med 5 flasker på hver stasjon (Fig. 1 og 2). Det ble brukt samme type strømflasker som i de tre foregående år (Hognestad 1968, I969a, 1969b). Korteste tid mellom utslipp og funn var under 1 dag, lengste tid var 165 dager med tre unntagelser på 5 —7 måneder. De fleste funnene, nesten 90%, ble gjort i løpet av 2 måneder etter utslipp. Resultatene omfatter alle funn i 1970. Etter oktober kom det imidlertid bare unntagelsesvis meldinger om funn. Den korteste og lengste driftdistanse var henholdsvis 3 og 560 nautiske mil. På grunnlag av tidsrommet mellom utslipp og funn og avstanden mellom slippsted og finnested fåes et mål for drifthastigheten som nødvendigvis må bli mindre enn de reelle hastigheter da flertallet av flaskene er funnet på land. I likhet med i 1969 var det også i 1970 noen funn av flasker fra slippstasjonene i Finnmark. Vinddata er inntegnet som vindpiler på Fig. I og 2 for de første 10 dager etter utslipp. Pilens lengde er et mål for vindstyrke i de angitte retninger. De deler av vindpilene som er stiplet angir vinder i de første 5 dager etter utslipp.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesFisken og havet;1971 - Nr. 1
dc.titleForsøk med strømflasker i NordNorge i 1970en_US
dc.title.alternativeDrift bottle experiments in northern Norway in 1970en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumbers. 21-24en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record