Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Fangst og mellomlagring av rødspette 

  Isaksen, Bjørnar (Rapport for senter for marine ressurser;22 - 1993, Working paper, 1993-11-27)
  Til tross for at det var det litt mindre torsk og hyse på de tradisjonelle feltene enn forventet, og relativ små flyndre på noen av feltene, så er resultatene fra forsøkene, spesielt med 170 mm-posen, så overbevisende at ...
 • Large-scale culturing of the subpolar foraminifera Globigerina bulloides reveals tolerance to a large range of environmental parameters associated to different life-strategies and an extended lifespan 

  Sykes, Freya Elizabeth; Meilland, Julie; Westgård, Adele; Chalk, Tom; Chierici, Melissa; Foster, Gavin L.; Mohamed, Mohamed Mahmoud Ezat Ahmed (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  The subtropical to subpolar planktic foraminifera Globigerina bulloides is a calcifying marine protist, and one of the dominant foraminiferal species of the Nordic Seas. Previously, the relative abundance and shell ...
 • The underwater soundscape of the North Sea 

  Basan, F.; Fischer, J.-G.; Putland, R.; Brinkkemper, J.; de Jong, Jong; Binnerts, B.; Norro, A.; Kühnel, D.; Ødegaard, Lars Alf; Andersson, M.; Lalander, E.; Tougaard, J.; Griffiths, E.T.; Kosecka, M.; Edwards, E.; Merchant, N.D.; de Jong, Karen; Robinson, S.; Wang, L.; Kinneging, N. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  As awareness on the impact of anthropogenic underwater noise on marine life grows, underwater noise measurement programs are needed to determine the current status of marine areas and monitor long-term trends. The Joint ...
 • Contrasting Methane Seepage Dynamics in the Hola Trough Offshore Norway: Insights From Two Different Summers 

  Ferré, Benedicte; Barreyre, Thibaut; Bünz, Stefan; Argentino, Claudio; Corrales-Guerrero, Jorge; Dølven, Knut Ola; Stetzler, Marie Helene Paula; Fallati, Luca; Sert, Muhammed Fatih; Panieri, Giuliana; Rastrick, Samuel; Kutti, Tina; Moser, Manuel (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  This study investigates the temporal variations in methane concentration and flare activity in the Hola trough (offshore Norway) during May 2018 and June 2022. Between these time periods, methane seep activity exhibits 3.5 ...
 • Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2024 

  Krafft, Bjørn Arne; Krag, Ludvig; Zhang, Guosong; Menze, Sebastian; Åsvestad, Linn; Rasmussen, Astrid Fuglseth; Lyngby, Mette Svantemann (Toktrapport;2024 - 14, Research report, 2024)
  Environmental monitoring along 5 set transects off South Orkney Islands in the Southern Ocean have been carried out annually (since 2011) by the Institute of Marine Research, Norway. Hydro-acoustic as well as net derived ...
 • Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 04.-28. september 2023 (2023006016) 

  Hjelset, Ann Merete; Jenssen, Maria; Schuster, Erik; Olsen, Siri Aaserud; Larsen, Marita; Olssøn, Ragni; Fuhrmann, Mona Maria; Johannesen, Reidar; Strømme, Rune (Toktrapport;2024 - 13, Research report, 2024)
 • Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624) 

  Hjelset, Ann Merete; Jenssen, Maria; Schuster, Erik; Olsen, Siri Aaserud; Larsen, Marita; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Olssøn, Ragni; Fuhrmann, Mona Maria; Johannesen, Reidar (Toktrapport;2024 - 12, Research report, 2024)
 • Antioxidant and osteoinductive properties of organic selenium in microdiets for gilthead seabream (Sparus aurata) larvae 

  Tseng, Yiyen; Izquierdo, Marisol; Sivagurunathan, U.; Philip, Antony Jesu Prabhu; Zamorano, María Jesús; Dominguez, David (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  This study investigated the effect of yeast derived selenium (Se) dietary supplementation on larval performance, whole body mineral contents, lipid peroxidation, fatty acid profiles, expression of antioxidants and bone ...
 • Sluttrapport for Frisk Oslofjord - 2018-2024 

  Moy, Frithjof Emil; Kroglund, Tone; Hestenes, Arne; Endregard, Geir; Akerø, Edith; Christiansen, Svenja (Rapport fra havforskningen;2024 - 21, Research report, 2024)
  Det overordnede målet for «Frisk Oslofjord» prosjektene har vært å skape varig miljøbevissthet og engasjement for Oslofjorden gjennom undervisning og formidling bygget på kunnskap fra forskning, overvåkning og miljøkartlegging, ...
 • Intake of different types of seafood and meat and risk of type 2 diabetes in women: a prospective study supported by a dietary intervention in mice 

  Myrmel, Lene Secher; Øyen, Jannike; Brantsæter, Anne Lise; Fjære, Even; Haugvaldstad, Karen; Birkeland, Kåre Inge; Nygård, Ottar Kjell; Kristiansen, Karstein Berge; Egeland, Grace M.; Madsen, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Detailed knowledge regarding the associations between intake of different types of seafood and meat and the risk of type 2 diabetes (T2D), and insight into possible mechanisms are warranted. In this study we aimed to ...
 • Mareano 2024 leg 1 - Nordsjøtokt 2024007003 

  Kartveit, Kyrre Heldal; Bøe, Reidulv; Strømme, Marte Louise; Skjefstad, Joakim; Fuhrmann, Mona Maria; Gabrielsen, Heidi Kathrine; Saint-André, Camille; Bienfait, André Marcel (Toktrapport;2024 - 11, Research report, 2024)
  Tokt #20248003 (Mareanotokt 2024 Nordsjøen 1) ble gjennomført 08.03-20.03.2024 med FF Kronprins Haakon. Tre kartleggingsområder i Nordsjøen ble kartlagt med totalt 84 videostasjoner og syv fullstasjoner (hvorav en ufullstendig ...
 • Genetisk analyse av skreitoktets eggsurvey 2022 

  Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders; Mellerud, Ida Kristin; Sodeland, Marte; Sannæs, Hanne (Rapport fra havforskningen;2024 - 19, Research report, 2024)
  Vi har bestemt artssammensetning i eggprøver fra skreitoktets eggsurvey i 2022 med genetisk analyse. Formålet har vært å kvalitetssikre den mikroskopiske artsbestemmelsen som inngår i den faste skreitoktprotokollen. Vi har ...
 • Ny målemetode for hummar 

  Kleiven, Alf Ring; Marcussen, Johanna Bjånes; Sørdalen, Tonje Knutsen; van der Meeren, Terje; Agnalt, Ann-Lisbeth; van der Meeren, Gro Ingleid (Rapport fra havforskningen;2024 - 22, Research report, 2024)
  Fiskeridirektoratet ber Havforskingsinstituttet om å greie ut om føremoner og ulemper med å nytte ryggskjoldet (carapax) som mål for å fastsetje minstemål og maksimalmål, og å gje tilråding på bakgrunn av dette. Totallengde ...
 • Risk assessment of grilled and barbecued food 

  Mariussen, Espen; Alexander, Jan; Bukhvalova, Barbara Alexandra; Dahl, Lisbeth Jane; Kvalem, Helen Engelstad; Olsen, Ann-Karin Hardie; Schlabach, Martin; Amlund, Heidi; Hannisdal, Rita; Ruus, Anders; Samdal, Ingunn Anita; Knutsen, Helle Katrine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  When grilling, more harmful substances can be formed than when frying in a pan. For most people, there is a low risk associated with eating grilled food. Grilling food at a high temperature and/or on a campfire, often, and ...
 • Pilotprosjekt for vurdering av samlet påvirkning i Oslofjorden – ytre del 

  Aarflot, Johanna Myrseth; Naustvoll, Lars Johan; Moy, Frithjof Emil; Norderhaug, Kjell Magnus; Berg, Florian; Kvamme, Cecilie; Søvik, Guldborg; Kleiven, Alf Ring; Albretsen, Jon; Freitas, Carla; Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Falkenhaug, Tone (Rapport fra havforskningen;2024 - 15, Research report, 2024)
  Stor befolkningstetthet, høy menneskelig aktivitet og miljøutfordringer gjør at det er viktig å vurdere menneskelig påvirkning i Oslofjorden samlet. Denne rapporten presenterer en tverrsektoriell fremstilling av samlet ...
 • Blue mussel (Mytilus edulis) silage, a possible low trophic marine protein source for Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

  Sartipiyarahmadi, Sahar; Philip, Antony Jesu Prabhu; Forshei, Aksel N.; Sveier, Harald; Steinsund, Silje; Kleppe, Malin; Lock, Erik Jan Robert; Madaro, Angelico; Hansen, Tom Johnny; Strand, Øivind; Wiech, Martin; Jakobsen, Jan Vidar; Remø, Sofie C. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Blue mussel (Mytilus edulis) could be a promising marine protein source in fish feeds and is of great interest since it can be cultivated along the Norwegian coastline. However, the use of blue mussels in feeds is dependent ...
 • Fish investigations in the Barents Sea Winter 2023 

  Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Wenneck, Thomas de Lange; Bogstad, Bjarte; Eidset, Elise; Fuglebakk, Edvin; Godiksen, Jane Aanestad; Høines, Åge Sigurd; Johannesen, Edda; Midtun, Halvard Aas; Moksness, Ine; Skage, Malin Lie; Skaret, Georg; Staby, Arved; Tranang, Caroline Aas; Windsland, Kristin; Russkikh, Alexey A.; Kharlin, Sergey (IMR/PINRO Joint Report Series;2024 - 1, Research report, 2024)
  Preface Annual catch quotas and other regulations of the Barents Sea fisheries are set through negotiations between Norway and Russia. Assessment of the state of the stocks and quota advice are given by the International ...
 • Fordeling og mengde av tobis i norsk sone av Nordsjøen i mai 2023 — Tobistokt i Nordsjøen 23. april – 13. mai 2023 

  Johnsen, Espen; Pena, Hector; Pedersen, Ronald; Husebø, Åse; Solbakken, Lisbet (Toktrapport;2024 - 10, Research report, 2024)
  Gytebiomassen i 2023 av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er 105 000 tonn (5%-95% konfidensintervall er 80 000 – 136 000 tonn), og er sterkt redusert siden toppåret 2020. Middels og dårlig rekruttering ...
 • Plastsøppel på havbunnen kartlagt av Mareano 

  Buhl-Mortensen, Pål; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Buhl-Mortensen, Lene (Rapport fra havforskningen;2024 - 12, Research report, 2024)
  Miljødirektoratet har bedt Havforskningsinstituttet om å analysere observasjonsdata for søppel på havbunnen for å øke kunnskapen om hvor mye plastavfall utgjør av dette. Mareano kartlegger søppel på havbunnen som del av ...
 • Program for overvåking av fôr til landdyr - Årsrapport for prøver analysert av Havforskningsinstituttet i 2023 

  Sele, Veronika; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer (Rapport fra havforskningen;2024 - 17, Research report, 2024)

View more