Innsamling av toktdata er gjort etter beste evne. Ta høyde for mangler.

Recent Submissions

 • Survey of Iceland scallop beds north of Svalbard - Survey number 2022839 

  Zimmermann, Fabian; Stokkeland, Mimi Maria; Wiech, Martin; Jenssen, Maria; Olssøn, Ragni; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Sundet, Jan Henry (Toktrapport;2023 - 17, Research report, 2023)
  In August 2022, the scallop beds of Moffen and Parryflaket north of Svalbard were surveyed to assess the state and distribution of Iceland scallops (Chlamys islandica). This represented the first investigation in 30 years ...
 • Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad - Toktrapport fra MS Fangst, oktober 2022 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Schuster, Erik (Toktrapport;2023 - 16, Research report, 2023)
  Prosjektet «Seleksjon i snurrevad» (FHF-901725) har som hovedmålsetting å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik ...
 • Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Morten Einar, mars 2023 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Pettersen, Hermann (Toktrapport;2023 - 15, Research report, 2023)
  Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
 • Test av snurrevad til fiske etter makrell - Toktrapport M/S Brattholm høsten 2022 

  Rosen, Shale; Gundersen, Sofie; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2023 - 14, Research report, 2023)
  Toktets formål var test av snurrevad til fiske etter makrell. Det ble gjennomført et prøvefiske med MS Brattholm (14.98 m) i perioden 26.10.22-19.11.22 i områdene Jarstein (Karmøy), Ognabukta og Lista. På en av tre turer ...
 • Fangstkontroll i kolmulefisket - M/S Vikingbank, mars 2023 

  Saltskår, Jostein; Lilleng, Dagfinn (Toktrapport, Research report, 2023)
  Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
 • Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjord 

  Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd (Toktrapport;2023 - 12, Research report, 2023)
  Toktet hadde som mål å gjøre forsøk og samle inn data til prosjektene "Bifangst av sjøfugler i kystnært notfiske" (FHF 901751) og "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval" (FHF ...
 • Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023 - Cruise no. 2023001004 G.O. Sars 

  Utne-Palm, Anne Christine; Søiland, Henrik; Sveistrup, Anne; Renner, Angelika; Ross, Rebecca; Moy, Frithjof Emil; Paskyabi, Mosttafa Bakhoday; Totland, Atle; Hannaas, Sigurd; de Jong, Karen; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hovland, Terje; Pedersen, Geir; Wilhelmsen, Jan Frode; Majaneva, Markus; Heum, Sverre Waardal; Skjold, William; Vågenes, Stig; Skaret, Georg; Corus, Finn; Voronkov, Andrey; Kielland, Leonard (Toktrapport;2023 - 10, Research report, 2023)
  There is very little knowledge related to how floating windfarms effect the marine environment as this is such a new “product”. Thus, the data that we gathered on this cruise will be novel in that sense. The aim of the ...
 • Skreitokt 2023 — Kartlegging av gytebestanden av skrei i 2023 

  Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders (Toktrapport;2023 - 7, Research report, 2023)
  Toktet dekket kystområdet fra 70° nord sørover til og med Røstbanken, samt Vestfjorden, og ga et mengdeanslag på 128 tusen tonn moden skrei (aldersgruppene eldre enn 5 år). Dette er noe lavere enn de siste års resultat, ...
 • Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene — Hydrografi, vannkjemi, reker, krill, bunnfisk, tobis og perifylla 

  Søvik, Guldborg; Falkenhaug, Tone; Zimmermann, Fabian; Gallo, Natalya; Nedreaas, Kjell Harald; Danre, Jean-Baptiste; Hovland, Terje; Thangstad, Trude Hauge; Olsen, Siri Aaserud; Johnsen, Espen; Asplin, Lars (Toktrapport;2023 - 11, Research report, 2023)
  Den Strategiske instituttsatsingen CoastRisk (2019–2023) har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om ulike påvirkningsfaktorers betydning for kystøkosystemenes tilstand, funksjon og utvikling. Vestland fylke er ett ...
 • Mareano Leg 1 2023 Easter Cruise Report — Cruise Report 2023001005 

  Ross, Rebecca; Thorsnes, Terje; Meek, Tor Jan; Johansson, Josefina; Johansen, Yngve Klungseth (Toktrapport;2023 - 9, Research report, 2023)
  This cruise (onboard the RV G.O. Sars, 30.03.2023 to 12.04.2023 - 13 Days long starting and ending in Bergen, Norway) was focussed on surveying the coastal belt east of “Utsira Nord” (Utsira KB) and the two multibeam mapped ...
 • North Sea Ecosystem Cruise Report_JH2022206 

  Franzè, Gayantonia; Falkenhaug, Tone; Albretsen, Jon; Ershova, Elizaveta; Gundersen, Kjell; Heldal, Hilde Elise; Lerch, Sarah (Toktrapport;2023 - 2, Research report, 2023)
  The North Sea Ecosystem cruise (NSEC) is a multi-purpose survey established to monitor distribution and interactions of several components that constitute the lower trophic levels of the pelagic food web including ...
 • Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2023 

  Krafft, Bjørn Arne; Pedersen, Ronald; Zhang, Guosong; Menze, Sebastian; Rasmussen, Astrid Fuglseth; Skaar, Hege; Dale, Julian; Biuw, Martin; Oosthuisen, Chris; Lowther, Andrew (Toktrapport;2023 - 8, Research report, 2023)
  Environmental monitoring along 5 set transect lines off South Orkney Islands in the Southern Ocean have been carried out annually (since 2011) by the Institute of Marine Research, Norway. Data are used to calculate biomass ...
 • Cruise report 2022106 - MAREANO methods cruise: AUV testing (Munin +) 

  Ross, Rebecca; Kartveit, Kyrre Heldal; Kvalsund, Karsten; Morvik, Arnfinn; Dolan, Margaret; Meek, Tor Jan; Wangen, Ivar (Toktrapport;2023 - 6, Research report, 2023)
  This cruise report relates to the Mareano methods testing cruise undertaken in June 2022 which was mainly focussed on the use of the AUV Munin+ in habitat mapping, and the testing of a new shipborne ADCP. This report both ...
 • Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2023 

  Skaret, Georg; Totland, Atle; Tenningen, Maria; Hermansen, Eilert; Kristiansen, Jarle A; Pena, Hector (Toktrapport;2023 - 5, Research report, 2023)
  This report describes the fifth in a series of trawl-acoustic monitoring surveys of the maturing stock of capelin during the spawning migration to the coast. The survey is a response to a proposal from the industry to ...
 • Catch Control in the Blue Whiting Pelagic Trawl Fishery - Research Cruise Report [2022825]: FV “Vikingbank” 

  Breen, Michael; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Lilleng, Dagfinn; Pettersen, Hermann; Foss, Bjørn; Hals, Alexander William Ingvarsson (Toktrapport;2023 - 1, Research report, 2023)
  This cruise has demonstrated that the catch limitation system can successfully limit catches in the blue whiting pelagic trawl fishery, with negligible loss during the fishing operation while effectively releasing excessive ...
 • CRIMAC cruise report: Development of acoustic and optic methods for underwater target calssification - G.O. Sars 22.11 - 03.12 2022 

  Handegard, Nils Olav; Tenningen, Maria; Bildøy, Leif; Corneliussen, Jon Even; Esmail, Kameran; Heinsdorf, Jens; Khodabandeloo, Babak; Korneliussen, Rolf; Kubilius, Rokas; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Osborg, Eirik Svoren; Pala, Ahmed; Pedersen, Geir; Rosen, Shale; Saltskår, Jostein; Schuster, Erik; Ulset, Ingrid; Westergerling, Eugenie Heliana Taraneh (Toktrapport;2023 - 3, Research report, 2023)
  The overarching objective of the survey is to collect data to support the CRIMAC activities and to collect data for the LoVe observatory. CRIMAC is a center of research-based innovation funded by the research council of ...
 • SpawnSeis MV exposure experiment - Survey Report — IMR Survey number 2022812 

  Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; de Jong, Karen; McQueen, Kate; Schuster, Erik; Kvadsheim, Petter Helgevold; Ektvedt, Kari Wegger; Aune, Håkon; Laws, Robert (Toktrapport;2023 - 4, Research report, 2023)
  In the project SpawnSeis MV, we aimed to study how a novel seismic source, a marine vibrator, affects behaviour and acoustic communication of wild, free ranging, spawning cod. Cod behaviour was studied by using acoustic ...
 • Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021 — Havforskningsinstituttets første taskekrabbetokt 

  Marcussen, Johanna Bjånes; Jenssen, Maria; Nedreaas, Kjell Harald; Søvik, Guldborg; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2022 - 12, Research report, 2022)
  Taskekrabbetoktet ble lagt til området mellom Molde og Frøya, som er et av de viktigste områdene for kommersielt krabbefiske i Norge. Det er referansefiskere som foretar fangstregistreringer i dette området og Havforskni ...
 • Fisheries survey in the offshore wind power field Hywind Tampen before development 

  de Jong, Karen; McQueen, Kate; Hareide, Nils Roar; Tenningen, Maria; Macaulay, Gavin; Majaneva, Markus (Toktrapport;2022 - 15, Research report, 2023)
  The purpose of the cruise was to carry out a fish capture experiment in the area where a floating windfarm will be built to supply the oil and gas installations with renewable energy. The windfarm is located on the south ...
 • Pigghåtoktet 2022 - Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas Senior 

  Andrade Rodriguez, Hector Antonio; Vollen, Tone; Larsen, Torfinn Erling; Albert, Ole Thomas (Toktrapport;2022 - 14, Research report, 2022)
  Pigghå er en datafattig og rødlistet art som historisk har gitt grunnlag for et stort fiskeri med årlige landinger på mer enn 40 000 tonn i mer enn 40 år. Etter langvarig overfiske og etterfølgende bestandssammenbrudd har ...

View more