Innsamling av toktdata er gjort etter beste evne. Ta høyde for mangler.

Recent Submissions

 • North Sea Ecosystem - Report_2023002006 

  Franzè, Gayantonia; Falkenhaug, Tone; Albretsen, Jon; Lerch, Sarah Joanne; Höffle, Hannes; Heldal, Hilde Elise; Ershova, Elizaveta; Gundersen, Kjell (Toktrapport;2024 - 15, Research report, 2024)
  The North Sea Ecosystem spring cruise (NSEC) has been run since 2010 by the Institute of Marine Research (IMR) as a multi-purpose survey. The cruise is usually performed in mid-April – mid-May to investigate the horizontal ...
 • Survey report for testing a sparker sound source on cod behavior (SpawnSeis Sparker) - Cruise report 2023200035 

  Sivle, Lise Doksæter; McQueen, Kate; Khodabandeloo, Babak (Toktrapport;2024 - 16, Research report, 2024)
  The SpawnSeis project aims at studying the behaviour of free-living cod to different sources of antropogenic sound, and previous experiments have been conducted with seismic air guns and a marine vibrator. This study test ...
 • Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2024 

  Krafft, Bjørn Arne; Krag, Ludvig; Zhang, Guosong; Menze, Sebastian; Åsvestad, Linn; Rasmussen, Astrid Fuglseth; Lyngby, Mette Svantemann (Toktrapport;2024 - 14, Research report, 2024)
  Environmental monitoring along 5 set transects off South Orkney Islands in the Southern Ocean have been carried out annually (since 2011) by the Institute of Marine Research, Norway. Hydro-acoustic as well as net derived ...
 • Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 04.-28. september 2023 (2023006016) 

  Hjelset, Ann Merete; Jenssen, Maria; Schuster, Erik; Olsen, Siri Aaserud; Larsen, Marita; Olssøn, Ragni; Fuhrmann, Mona Maria; Johannesen, Reidar; Strømme, Rune (Toktrapport;2024 - 13, Research report, 2024)
 • Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624) 

  Hjelset, Ann Merete; Jenssen, Maria; Schuster, Erik; Olsen, Siri Aaserud; Larsen, Marita; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Olssøn, Ragni; Fuhrmann, Mona Maria; Johannesen, Reidar (Toktrapport;2024 - 12, Research report, 2024)
 • Mareano 2024 leg 1 - Nordsjøtokt 2024007003 

  Kartveit, Kyrre Heldal; Bøe, Reidulv; Strømme, Marte Louise; Skjefstad, Joakim; Fuhrmann, Mona Maria; Gabrielsen, Heidi Kathrine; Saint-André, Camille; Bienfait, André Marcel (Toktrapport;2024 - 11, Research report, 2024)
  Tokt #20248003 (Mareanotokt 2024 Nordsjøen 1) ble gjennomført 08.03-20.03.2024 med FF Kronprins Haakon. Tre kartleggingsområder i Nordsjøen ble kartlagt med totalt 84 videostasjoner og syv fullstasjoner (hvorav en ufullstendig ...
 • Fordeling og mengde av tobis i norsk sone av Nordsjøen i mai 2023 — Tobistokt i Nordsjøen 23. april – 13. mai 2023 

  Johnsen, Espen; Pena, Hector; Pedersen, Ronald; Husebø, Åse; Solbakken, Lisbet (Toktrapport;2024 - 10, Research report, 2024)
  Gytebiomassen i 2023 av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er 105 000 tonn (5%-95% konfidensintervall er 80 000 – 136 000 tonn), og er sterkt redusert siden toppåret 2020. Middels og dårlig rekruttering ...
 • Mareano leg 3 2023 

  Kartveit, Kyrre Heldal; Bellec, Valerie Karin; Johansson, Josefina; Piechaud, Nils (Toktrapport;2024 - 9, Research report, 2024)
  Cruise Report from Mareano Leg 3, 2023. The objective of the cruise was MAREANO mapping of areas in the outer Oslofjord adn Skagerrak, but also to recover lost equipment owned by the Institute of Marine Research (video ...
 • Mareanotokt 2023 leg 2 - Toktrapport 2023001009 

  Buhl-Mortensen, Pål; Bellec, Valerie Karin; Olssøn, Ragni; Strømme, Marte Louise; Wiberg, Daniel Hesjedal; Sveistrup, Anne (Toktrapport;2024 - 2, Research report, 2024)
  Tokt # 2023001009 (Mareano leg 2) ble gjennomført 3. til 15. juli 2023 med FF G. O. Sars. Fire kartleggingsområder i Nordsjøen og Skagerrak ble undersøkt (Fig. 1). 43 stasjoner (inkl. 4 stasjoner for bunnprøvetaking) ble ...
 • Prøvefiske med trollgarn og åleruser på grunt vatn om hausten - Strekninga Florø Ryfylke i perioden 2015-2023 

  Otterå, Håkon Magne; Bjelland, Otte; Hinriksson, Jan; Næss, Harald; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2024 - 4, Research report, 2024)
  I denne rapporten samanfattar vi prøvefisket med trollgarn og åleruser etter torsk som har vorte gjennomført på faste stasjonar langs Vestlandskysten mellom Ryfylke og Florø sidan 2015. Vi legg særleg vekt på å beskriva ...
 • Toktrapport fra reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 - Reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 

  Søvik, Guldborg; Melaa, Katrine Wilhelmsen; Thangstad, Trude Hauge; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 6, Research report, 2024)
  Havforskningsinstituttet (HI) har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt med fokus på dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna, for å overvåke bestanden og samle inn data på geografisk fordeling, ...
 • Follow-up fishery survey in the Hywind Tampen offshore wind power field during construction and early operation 

  Tenningen, Maria; McQueen, Kate; Mørk, Herdis Langøy; de Jong, Karen (Toktrapport;2024 - 5, Research report, 2024)
  The aim of the cruise was to follow up the pre-construction studies in Hywind Tampen in 2022. In march 2023, when this cruise was carried out, seven of the eleven planned turbines were in operation. As in 2022, the experiments ...
 • Survey report for CRIMAC SFI 2023 

  Handegard, Nils Olav; Allken, Vaneeda; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Korneliussen, Rolf; Pedersen, Geir; Skjefstad, Joakim; Rogge, Rabea Patricia; Samuelsen, Mikal Arntzen; Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter (Toktrapport;2024 - 7, Research report, 2024)
  This cruise report describes the objectives, methods, and preliminary results from the tasks carried out at the CRIMAC SFI survey. The survey was conducted on board RV G.O. Sars between November 15th (Tromsø) and November ...
 • Krabbespredning i nord - Toktrapport 2023200030 

  Marcussen, Johanna Bjånes; Bakke, Snorre; Olsen, Siri Aaserud; Skardhamar, Jofrid; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 3, Research report, 2024)
  Taskekrabbe (Cancer pagurus) har spredd seg nordover i Troms, men utbredelse og bestandstetthet i Nord-Norge har så langt ikke blitt kartlagt. Det er ukjent om taskekrabbens utbredelsesområder overlapper med kongekrabbens ...
 • Skreitokt nord - Kartlegging av gytebestanden av skrei nord for Vesterålsbankene 2023 

  Korsbrekke, Knut (Toktrapport;2024 - 1, Research report, 2024)
  Bakgrunnen for gjennomføring av dette toktet er usikkerheten rundt hvor store andeler av skreibestanden som gyter nord for det tradisjonelle skreitoktet. Skulle disse andelene være betydelige kan det ha betydning for ...
 • Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2024 

  Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre (Toktrapport;2024 - 8, Research report, 2024)
  During the period 13-26th of February 2023 the spawning grounds of Norwegian spring-spawning herring from Møre (62º15 ˊ N) to Tromsøflaket (71 º N) were covered acoustically by the commercial fishing vessels MS Eros and ...
 • Survey of Iceland scallop beds north of Svalbard - Survey number 2022839 

  Zimmermann, Fabian; Stokkeland, Mimi Maria; Wiech, Martin; Jenssen, Maria; Olssøn, Ragni; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Sundet, Jan Henry (Toktrapport;2023 - 17, Research report, 2023)
  In August 2022, the scallop beds of Moffen and Parryflaket north of Svalbard were surveyed to assess the state and distribution of Iceland scallops (Chlamys islandica). This represented the first investigation in 30 years ...
 • Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad - Toktrapport fra MS Fangst, oktober 2022 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Schuster, Erik (Toktrapport;2023 - 16, Research report, 2023)
  Prosjektet «Seleksjon i snurrevad» (FHF-901725) har som hovedmålsetting å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik ...
 • Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Morten Einar, mars 2023 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Pettersen, Hermann (Toktrapport;2023 - 15, Research report, 2023)
  Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
 • Test av snurrevad til fiske etter makrell - Toktrapport M/S Brattholm høsten 2022 

  Rosen, Shale; Gundersen, Sofie; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2023 - 14, Research report, 2023)
  Toktets formål var test av snurrevad til fiske etter makrell. Det ble gjennomført et prøvefiske med MS Brattholm (14.98 m) i perioden 26.10.22-19.11.22 i områdene Jarstein (Karmøy), Ognabukta og Lista. På en av tre turer ...

View more