Innsamling av toktdata er gjort etter beste evne. Ta høyde for mangler.

Recent Submissions

 • Mareanotokt 2023 leg 2 - Toktrapport 2023001009 

  Buhl-Mortensen, Pål; Bellec, Valerie Karin; Olssøn, Ragni; Strømme, Marte Louise; Wiberg, Daniel Hesjedal; Sveistrup, Anne (Toktrapport;2024 - 2, Research report, 2024)
  Tokt # 2023001009 (Mareano leg 2) ble gjennomført 3. til 15. juli 2023 med FF G. O. Sars. Fire kartleggingsområder i Nordsjøen og Skagerrak ble undersøkt (Fig. 1). 43 stasjoner (inkl. 4 stasjoner for bunnprøvetaking) ble ...
 • Prøvefiske med trollgarn og åleruser på grunt vatn om hausten - Strekninga Florø Ryfylke i perioden 2015-2023 

  Otterå, Håkon Magne; Bjelland, Otte; Hinriksson, Jan; Næss, Harald; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2024 - 4, Research report, 2024)
  I denne rapporten samanfattar vi prøvefisket med trollgarn og åleruser etter torsk som har vorte gjennomført på faste stasjonar langs Vestlandskysten mellom Ryfylke og Florø sidan 2015. Vi legg særleg vekt på å beskriva ...
 • Toktrapport fra reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 - Reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 

  Søvik, Guldborg; Melaa, Katrine Wilhelmsen; Thangstad, Trude Hauge; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 6, Research report, 2024)
  Havforskningsinstituttet (HI) har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt med fokus på dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna, for å overvåke bestanden og samle inn data på geografisk fordeling, ...
 • Follow-up fishery survey in the Hywind Tampen offshore wind power field during construction and early operation 

  Tenningen, Maria; McQueen, Kate; Mørk, Herdis Langøy; de Jong, Karen (Toktrapport;2024 - 5, Research report, 2024)
  The aim of the cruise was to follow up the pre-construction studies in Hywind Tampen in 2022. In march 2023, when this cruise was carried out, seven of the eleven planned turbines were in operation. As in 2022, the experiments ...
 • Survey report for CRIMAC SFI 2023 

  Handegard, Nils Olav; Allken, Vaneeda; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Korneliussen, Rolf; Pedersen, Geir; Skjefstad, Joakim; Rogge, Rabea Patricia; Samuelsen, Mikal Arntzen; Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter (Toktrapport;2024 - 7, Research report, 2024)
  This cruise report describes the objectives, methods, and preliminary results from the tasks carried out at the CRIMAC SFI survey. The survey was conducted on board RV G.O. Sars between November 15th (Tromsø) and November ...
 • Krabbespredning i nord - Toktrapport 2023200030 

  Marcussen, Johanna Bjånes; Bakke, Snorre; Olsen, Siri Aaserud; Skardhamar, Jofrid; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 3, Research report, 2024)
  Taskekrabbe (Cancer pagurus) har spredd seg nordover i Troms, men utbredelse og bestandstetthet i Nord-Norge har så langt ikke blitt kartlagt. Det er ukjent om taskekrabbens utbredelsesområder overlapper med kongekrabbens ...
 • Skreitokt nord - Kartlegging av gytebestanden av skrei nord for Vesterålsbankene 2023 

  Korsbrekke, Knut (Toktrapport;2024 - 1, Research report, 2024)
  Bakgrunnen for gjennomføring av dette toktet er usikkerheten rundt hvor store andeler av skreibestanden som gyter nord for det tradisjonelle skreitoktet. Skulle disse andelene være betydelige kan det ha betydning for ...
 • Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2024 

  Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre (Toktrapport;2024 - 8, Research report, 2024)
  During the period 13-26th of February 2023 the spawning grounds of Norwegian spring-spawning herring from Møre (62º15 ˊ N) to Tromsøflaket (71 º N) were covered acoustically by the commercial fishing vessels MS Eros and ...
 • Survey of Iceland scallop beds north of Svalbard - Survey number 2022839 

  Zimmermann, Fabian; Stokkeland, Mimi Maria; Wiech, Martin; Jenssen, Maria; Olssøn, Ragni; Danielsen, Hanna Ellerine Helle; Sundet, Jan Henry (Toktrapport;2023 - 17, Research report, 2023)
  In August 2022, the scallop beds of Moffen and Parryflaket north of Svalbard were surveyed to assess the state and distribution of Iceland scallops (Chlamys islandica). This represented the first investigation in 30 years ...
 • Metodeutvikling for seleksjon i snurrevad - Toktrapport fra MS Fangst, oktober 2022 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Schuster, Erik (Toktrapport;2023 - 16, Research report, 2023)
  Prosjektet «Seleksjon i snurrevad» (FHF-901725) har som hovedmålsetting å estimere størrelsesseleksjon for hyse i snurrevadfiske og utforme snurrevadsekk / seleksjonsinnretning som sorterer ut hyse under minstemålet slik ...
 • Fangstkontroll i kolmulefisket — M/S Morten Einar, mars 2023 

  Ingólfsson, Ólafur Arnar; Kvalvik, Liz Beate Kolstad; Pettersen, Hermann (Toktrapport;2023 - 15, Research report, 2023)
  Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
 • Test av snurrevad til fiske etter makrell - Toktrapport M/S Brattholm høsten 2022 

  Rosen, Shale; Gundersen, Sofie; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2023 - 14, Research report, 2023)
  Toktets formål var test av snurrevad til fiske etter makrell. Det ble gjennomført et prøvefiske med MS Brattholm (14.98 m) i perioden 26.10.22-19.11.22 i områdene Jarstein (Karmøy), Ognabukta og Lista. På en av tre turer ...
 • Fangstkontroll i kolmulefisket - M/S Vikingbank, mars 2023 

  Saltskår, Jostein; Lilleng, Dagfinn (Toktrapport, Research report, 2023)
  Prosjektet fokuserer på å utarbeide tekniske innretninger for å redusere faren for sprenging av trålposer i fisket etter kolmule. Fisket etter kolmule med norske fartøy foregår i all hovedsak med pelagisk trål og i størst ...
 • Utvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjord 

  Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter; Saltskår, Jostein; Hannaas, Sigurd (Toktrapport;2023 - 12, Research report, 2023)
  Toktet hadde som mål å gjøre forsøk og samle inn data til prosjektene "Bifangst av sjøfugler i kystnært notfiske" (FHF 901751) og "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval" (FHF ...
 • Cruise report Hywind Tampen 13 to 28 March 2023 - Cruise no. 2023001004 G.O. Sars 

  Utne-Palm, Anne Christine; Søiland, Henrik; Sveistrup, Anne; Renner, Angelika; Ross, Rebecca; Moy, Frithjof Emil; Paskyabi, Mosttafa Bakhoday; Totland, Atle; Hannaas, Sigurd; de Jong, Karen; Gonzalez-Mirelis, Genoveva; Hovland, Terje; Pedersen, Geir; Wilhelmsen, Jan Frode; Majaneva, Markus; Heum, Sverre Waardal; Skjold, William; Vågenes, Stig; Skaret, Georg; Corus, Finn; Voronkov, Andrey; Kielland, Leonard (Toktrapport;2023 - 10, Research report, 2023)
  There is very little knowledge related to how floating windfarms effect the marine environment as this is such a new “product”. Thus, the data that we gathered on this cruise will be novel in that sense. The aim of the ...
 • Skreitokt 2023 — Kartlegging av gytebestanden av skrei i 2023 

  Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders (Toktrapport;2023 - 7, Research report, 2023)
  Toktet dekket kystområdet fra 70° nord sørover til og med Røstbanken, samt Vestfjorden, og ga et mengdeanslag på 128 tusen tonn moden skrei (aldersgruppene eldre enn 5 år). Dette er noe lavere enn de siste års resultat, ...
 • Toktrapport fra økosystemtokt i Vestlandsfjordene — Hydrografi, vannkjemi, reker, krill, bunnfisk, tobis og perifylla 

  Søvik, Guldborg; Falkenhaug, Tone; Zimmermann, Fabian; Gallo, Natalya; Nedreaas, Kjell Harald; Danre, Jean-Baptiste; Hovland, Terje; Thangstad, Trude Hauge; Olsen, Siri Aaserud; Johnsen, Espen; Asplin, Lars (Toktrapport;2023 - 11, Research report, 2023)
  Den Strategiske instituttsatsingen CoastRisk (2019–2023) har hatt som mål å styrke kunnskapsgrunnlaget om ulike påvirkningsfaktorers betydning for kystøkosystemenes tilstand, funksjon og utvikling. Vestland fylke er ett ...
 • Mareano Leg 1 2023 Easter Cruise Report — Cruise Report 2023001005 

  Ross, Rebecca; Thorsnes, Terje; Meek, Tor Jan; Johansson, Josefina; Johansen, Yngve Klungseth (Toktrapport;2023 - 9, Research report, 2023)
  This cruise (onboard the RV G.O. Sars, 30.03.2023 to 12.04.2023 - 13 Days long starting and ending in Bergen, Norway) was focussed on surveying the coastal belt east of “Utsira Nord” (Utsira KB) and the two multibeam mapped ...
 • North Sea Ecosystem Cruise Report_JH2022206 

  Franzè, Gayantonia; Falkenhaug, Tone; Albretsen, Jon; Ershova, Elizaveta; Gundersen, Kjell; Heldal, Hilde Elise; Lerch, Sarah (Toktrapport;2023 - 2, Research report, 2023)
  The North Sea Ecosystem cruise (NSEC) is a multi-purpose survey established to monitor distribution and interactions of several components that constitute the lower trophic levels of the pelagic food web including ...
 • Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2023 

  Krafft, Bjørn Arne; Pedersen, Ronald; Zhang, Guosong; Menze, Sebastian; Rasmussen, Astrid Fuglseth; Skaar, Hege; Dale, Julian; Biuw, Martin; Oosthuisen, Chris; Lowther, Andrew (Toktrapport;2023 - 8, Research report, 2023)
  Environmental monitoring along 5 set transect lines off South Orkney Islands in the Southern Ocean have been carried out annually (since 2011) by the Institute of Marine Research, Norway. Data are used to calculate biomass ...

View more