Show simple item record

dc.contributor.authorMehl, Sigbjørn
dc.contributor.authorNedreaas, Kjell Harald
dc.date.accessioned2007-10-26T13:35:57Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113189
dc.description.abstractEit akustisk tokt med sikte på å kartleggja geografisk utbreiing og framskaffa mål for tal og vekstdata hos sei og annan botnfisk har vore gjennomført på kystbankane i oktober-november sidan 1985. Seien er vanlegvis ikkje rekruttert til toktet før han er 3-4 år. I det nordlegaste området var det mest 4 - 6 år gama1 sei, elles dominerte 4-åringane. Det vart registrert meir 5 år gamal og eldre sei enn nokon gong tidlegare i tidsserien, nesten 20 % meir enn i 1997, som også var eit rekordår. Det vart dessutan funne litt fleire 2- og 3-åringar enn i 1997, noko som kan tyda på betre rekruttering. I 1997 vart det registrert betre vekst for alle aldersgrupper, og den utviklinga heldt fram i 1998 for dei fleste aldersgrupper. Ulike aldersgrupper av hyse har alltid vore talrike i dette toktet, og som i fjor ser 1996-årsklassen ut til å vera betre enn dei omkringliggjande. Nord for Vesterålen vart det registrert omlag 30.000 tonn torsk, og av dette utgjorde norsk-arktisk torsk ein mykje mindre del enn i dei føregåande åra. Frå Vesterålen og sørover var det berre små fangstar og registreringar av torsk.en
dc.format.extent846136 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.19 - 1998en
dc.subjectseien
dc.subjectsaitheen
dc.subjectakustikken
dc.subjectacousticsen
dc.subjectutbredelseen
dc.subjectdistributionen
dc.titleMengdemåling av sei, Finnmark - Møre, hausten 1998en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber19 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record