Show simple item record

dc.contributor.authorDahle, Geir
dc.contributor.authorvan der Meeren, Terje
dc.date.accessioned2015-03-30T11:25:47Z
dc.date.available2015-03-30T11:25:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1893-4536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/280540
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet fikk høsten 2010 i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å gjennomføre en omfattende utredning av oppdrettet torsk sin innflytelse på vill torsk for å vurdere mulige effektindikatorer i forbindelse med rømming fra oppdrettsanlegg. Dette gjaldt både påvirkning fra gyting i merd og effekter av konkrete rømminger. I denne forbindelse ble Havforsk-ningsinstituttet bedt om å gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse, med spesielt fokus på Skjerstadfjorden i Nordland. Denne rapporten presenterer det arbeidet som ble gjennomført i Skjerstadfjorden høsten 2010 og våren 2011. For å få et helhetlig bilde av situasjonen i fjordsystemet, ble prøver tatt på gytefelt i Skjerstadfjorden i 2004 og 2005, i tillegg til en prøve samlet inn av Fiskeri-direktoratet i 2009 fra et oppdrettsanlegg i fjorden, inkludert i analysene. De første oppdrettskonsesjonene ble gitt i 2007, og man kan derfor anta at det ikke har vært satt ut oppdrettsfisk i merd av betydning i fjorden før 2008. Den siste oppdrettsfisken ble slaktet ut desember 2010. Det ble funnet signifikant forskjell mellom oppdrettsfisken og villfisken i området, mens prøver tatt av gytefisk i 2011 ikke er forskjellig fra gytefisk fanget inn før oppdrett ble etablert i fjorden (2004 og 2005). Det er heller ikke mulig å påvise tilstedeværelse av oppdrettstorsk i fjorden utenom gytesesongen med genetiske metoder, og analysene viser ingen tegn til innblanding av oppdrettsfisk i yngelen produsert på gytefeltet i 2011nb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;Nr. 20-2014
dc.subjectcodnb_NO
dc.subjecttorsknb_NO
dc.subjectgeneticsnb_NO
dc.subjectgenetikknb_NO
dc.titleGenetiske studier av torsk i Skjerstadfjorden, Nordlandnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Genetics and genomics: 474nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497nb_NO
dc.source.pagenumber11 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record