Recent Submissions

 • Program for overvåking av fiskefôr - Årsrapport for prøver innsamlet i 2018 

  Sele, Veronika; Sanden, Monica; Berntssen, Marc; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer; Espe, Marit; Lundebye, Anne-Katrine; Hemre, Gro Ingunn; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2019 - 30, Research report, 2019)
  Mattilsynet er oppdragsgiver for denne overvåkningen som er en del av Norges oppfølging av nasjonalt og internasjonalt regelverk på dyrefôr. Denne rapporten oppsummerer resultater fra det offentlige overvåknings- og ...
 • Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – results from 2018 

  Hove, Helge Torbjørn; Storesund, Julia Endresen; Lunestad, Bjørn Tore; Wiech, Martin (Rapport fra havforskningen;2019 - 31, Research report, 2019)
  This report summarises results from the ongoing monitoring programme for veterinary border control on seafood products imported to Norway from countries outside the EU and the European Economic Area from 2018. The Institute ...
 • In situ sea lice egg sterilization with UVC light 

  Bui, Samantha; Oppedal, Frode; Barrett, Luke; Dempster, Tim; Pert, Cassie (Rapport fra havforskningen;2019 - 29, Research report, 2019)
  Sea-cage salmon farming creates ideal conditions for population growth of the salmon louse Lepeophtheirus salmonis, potentially leading to poor welfare and mortality in farmed salmon and nearby wild salmonids. Frequent ...
 • Tilstandsvurdering av C-felt for tarehøsting i Rogaland og Sogn og Fjordane i 2019 

  Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2019 - 32, Research report, 2019)
  Det ble i 2018 foretatt en omregulering av høstefeltene for tare på kyststrekningen Rogaland – Sogn og Fjordane, som medfører at enkelte felt vil få forkortet hvileperiode (<4 år) ved førstegangshøstingen etter omleggingen. ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 27, Research report, 2019)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle 13 produksjonsområder for akvakultur. ...
 • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2018 - Screening of migrating Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts from the Trondheim fjord for viral infections 

  Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Karlsbakk, Egil (Rapport fra havforskningen;2019 - 28, Research report, 2019)
  Very few virus infections found in migrating postsmolts from the Trondheim Fjord Commissioned by the Norwegian Food Safety Authority, the Institute of Marine Research has studied the occurrence of several potential ...
 • Undersøkelser av gyte- og oppvekst-områder for torsk i Smøla og Aure kommuner våren og høsten 2018 

  van der Meeren, Terje (Rapport fra havforskningen;2019 - 26, Research report, 2019)
  Rapporten beskriver data fra egg- og yngelundersøkelser foretatt på gyteområder for torsk på Smøla og i Aure kommuner i 2018. Arbeidet er i regi av ICOD-prosjektet (Interactions of aquaculture with cod spawning grounds) ...
 • Analyser av saltinnhold i utvalgte matvarer i Norge 2014-2018 

  Dahl, Lisbeth; Erdal, Edel; Kristoffersen, Marita Eide; Kjellevold, Marian; Kielland, Ellen; Aarum, Anne Kathrine Owren; Lande, Britt (Rapport fra havforskningen;2019 - 25, Research report, 2019)
  Helsedirektoratet lanserte i 2014 Tiltaksplan salt 2014-2018 med mål om å redusere saltinntaket i befolkningen i Norge. Ett av tiltakene i denne tiltaksplanen var å følge utviklingen i saltinnhold i ulike matvarekategorier. ...
 • Oljeforurensning i Hjeltefjorden etter forliset av KNM «Helge Ingstad» 

  Boitsov, Stepan; Klungsøyr, Jarle (Rapport fra havforskningen;2019 - 24, Research report, 2019)
  Havforskningsinstituttet har like etter forliset i november 2018 på oppdrag fra Kystverket analysert 24 samleprøver av filet av atlantisk laks (Salmo salar) fra 6 oppdrettsanlegg ved Hjeltefjorden plassert nedstrøms for ...
 • Report from a krill focused survey with RV Kronprins Haakon and land-based predator work in Antarctica during 2018/2019 

  Krafft, Bjørn Arne; Bakkeplass, Kjell Gunnar; Berge, Terje; Biuw, Martin; Erices, Julio Alberto; Jones, Elizabeth Marie; Knutsen, Tor; Kubilius, Rokas; Kvalsund, Merete; Lindstrøm, Ulf; Macaulay, Gavin; Renner, Angelika; Rey, Alina; Søiland, Henrik; Wienerroither, Rupert; Ahonen, Heidi; Goto, Jade; Hoem, Nils; Huerta, Magdelena; Höfer, Juan; Iden, Oda; Jouanneau, William; Kruger, Lucas; Liholt, Håvard; Lowther, Andy; Makhado, Azwianewi B.; Mestre, Mireia; Narvestad, Audun; Oosthuisen, Chris; Rodrigues, Jose; Øyerhamn, Rune (Rapport fra havforskningen;2019 - 21, Research report, 2019)
  The primary objective for this krill research activity was twofold 1) to conduct a survey that provides updated estimates of the biomass and distribution of krill which are used in models to estimate sustainable yield in ...
 • Kildesporing av miljøgifter i kveite fra Ytre Sklinnadjupet - Analyser av miljøgifter i sediment og rødpølser, oppsummering av eksisterende kunnskap og anbefalinger videre 

  Nilsen, Bente Merete; Boitsov, Stepan; Holte, Børge; Jensen, Henning K.B.; Thorsnes, Terje (Rapport fra havforskningen;2019 - 23, Research report, 2019)
  Et fiskefelt i Ytre Sklinnadjupet i Norskehavet ble i 2017 stengt for fiske av atlantisk kveite (Hippoglossus hippoglossus) på grunn av funn av høye nivåer av miljøgifter. De høye nivåene av særlig kvikksølv, men også ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 22, Research report, 2019)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de ...
 • Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester 

  Sundet, Jan Henry; Jenssen, Maria; Fuhrmann, Mona Maria; Oug, Eivind (Rapport fra havforskningen;2019 - 19, Research report, 2019)
  På oppdrag av TauTech AS gjennomførte Havforskningsinstituttet i samarbeid med NIVA en undersøkelse hvor målsetningen var å studere effekter på bunnfauna og bunnsedimenter ved bruk av et nytt fangstredskap for haneskjell, ...
 • Aktiv forvaltning av marine ressurser – lokalt tilpasset forvaltning: LINDESNES - Effekter på hummer i Klippeskjær bevaringsområde 

  Espeland, Sigurd Heiberg; Kleiven, Alf Ring; Sannæs, Hanne; Kleiven, Portia Joy Nillos (Rapport fra havforskningen;2019 - 12, Research report, 2019)
  Havforskningsinstituttet har siden 2011 gjennomført prøvefiske etter hummer i Klippeskjær bevaringsområde for å undersøke effekter av hummerfredningen som ble innført i 2013. I perioden frem til 2015 har fangsten av hummer ...
 • OURO Etneelva 2018 

  Skaala, Øystein; Glover, Kevin; Fjeldheim, Per Tommy; Kaja Christine, Andersen (Rapport fra havforskningen;2019 - 11, Research report, 2019)
  I 2018 vart fiskefella i Etneelva sett i drift 16. mars og registreringa pågjekk til 10. november. Det var noko redusert effektivitet på grunn av høg vassføring i periodar mellom 15. september til 17. oktober, og til saman ...
 • The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2018 

  Mortensen, Stein; Skår, Cecilie Kristin; Sælemyr, Lisbeth; Bøgwald, Mats; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2019 - 17, Research report, 2019)
  The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. Samples were collected from four wild beds, two mussel farms and one oyster ...
 • Oksidativt stress, vårdropp i pigmentering og produksjonslidelser hos laks 

  Hamre, Kristin; Remø, Sofie C.; Ørnsrud, Robin; Oveland, Eystein; Merel, Sylvain; Waagbø, Rune; Micallef, Giulia; Hillestad, Marie; Johansen, Johan (Rapport fra havforskningen;2019 - 16, Research report, 2019)
  I lakseoppdrett opplever man noen ganger en reduksjon i pigmentering av fileten i forbindelse med økt vekst i vårsesongen når temperatur og daglengde øker. I EU-prosjektet ARRAINA fant vi økt oksidativ status i fisk samplet ...
 • Kvikksølv og organiske miljøgifter i Atlantisk kveite – Ny innsikt fra stabile isotoper av nitrogen og karbon 

  Nilsen, Bente Merete; Bank, Michael; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;2019 - 20, Research report, 2019)
  En omfattende kartleggingsundersøkelse av fremmedstoffer i atlantisk kveite gjennomført av NIFES i 2013-2016 viste at kveiter fra et havområde vest for Sklinnadjupet til eggakanten mellom Garsholbanken og Skjoldryggen hadde ...
 • Utvikling av lakselus ved ulik temperatur og lys - TEMPLUS 

  Dalvin, Sussie; Oppedal, Frode (Rapport fra havforskningen;2019 - 13, Research report, 2019)
  Lakselus påvirkes sterkt av miljøfaktorer som sjøvannets temperatur og saltholdighet. Sjøvannstemperaturen langs varierer sterkt avhengig av sesong og geografisk plassering. Saltholdighet utviser også store forskjeller ...
 • Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Arbeidsrapport 2017-2018 

  Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Søvik, Guldborg; Grefsrud, Ellen Sofie; Ottesen, Dag (Rapport fra havforskningen;2019 - 14, Research report, 2019)
  Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetting med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene og ...

View more