Recent Submissions

 • Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet 

  Utne-Palm, Anne Christine; Siikavuopio, Sten Ivar; Jørgensen, Terje; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Thesslund, Tina; Saltskår, Jostein; Anders, Neil; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen;2021 - 38, Research report, 2021)
  Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) representerer en viktig næring for mindre kystfartøy og sjømatindustrien i nord, spesielt i Finnmark der det regulerte fisket skjer. I dette fiskeriet brukes det i dag i all hovedsak ...
 • Tilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021 

  Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2021 - 34, Research report, 2021)
  Havforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2021 videoundersøkelser av B-felt for stortarehøsting i Rogaland og Vestland fylker, et snaut halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting i perioden 1. ...
 • Kunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøen 

  Johnsen, Espen; Sørhus, Elin; de Jong, Karen; Lie, Kai Kristoffer; Grøsvik, Bjørn Einar (Rapport fra havforskningen;2021 - 33, Research report, 2021)
  Tobis eller havsil er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og viktige gyte- og leveområder for havsil er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Nordsjøen. Rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap ...
 • Monitoring programme for veterinary control on seafood products imported to Norway from third countries – Results from 2020 - In accordance with Commission Regulation (EC) No 136/2004, Annex II, Part 1 

  Storesund, Julia Endresen; Wiech, Martin; Lunestad, Bjørn Tore; Marathe, Nachiket Prakash; Hove, Helge Torbjørn (Rapport fra havforskningen;2021 - 31, Research report, 2021)
 • Sluttrapport fra ICOD-prosjektet - Arbeidspakke 2: Egg- og yngelundersøkelser på gyte- og oppvekstområder på Smøla og i Aure i forbindelse med etablering av oppdrettsanlegg nær lokale gyteområder for kysttorsk 

  van der Meeren, Terje; Meier, Sonnich; Myksvoll, Mari Skuggedal; Dahle, Geir; Karlsen, Ørjan; Staby, Arved; Mjanger, Hildegunn; Engevik, Annhild; Dunlop, Katherine Mary; Bannister, Raymond; Skjæraasen, Jon Egil (Rapport fra havforskningen;2021 - 32, Research report, 2021)
  ICOD-prosjektet ble etablert for å undersøke mulige interaksjoner mellom oppdrettsanlegg og nærliggende gyteområder for kysttorsk. Rapporten presenterer resultater fra ICOD som omfatter egg- og yngelundersøkelser foretatt ...
 • Fluorolice - Final report for FHF project 901508 

  Skern-Mauritzen, Rasmus; Thompson, Cameron; Dalvin, Sussie; Thorsen, Anders; Bui, Samantha; Nordi, Gunnvør á; Bron, James E.; Fordyce, Mark (Rapport fra havforskningen;2021 - 30, Research report, 2021)
  Salmon lice ( Lepeophtheirus salmonis ) represent a substantial obstacle for the sustainability of salmon farming (Torrissen, et al. 2013; Vollset, et al. 2018). As such, there are many avenues of research that aim to ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2021 - Framdriftsrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Mohn, Agnes Marie; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsen, Ørjan; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2021 - 29, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet og Nærings og Fiskeridepartementet, og har som mål å skaffe robuste data på lakselusinfestasjon hos vill laksefisk i alle ...
 • Program for overvåking av fiskefôr - Årsapport for prøver innsamlet i 2020 

  Sele, Veronika; Berntssen, Marc HG; Prabhu, P. Antony Jesu; Lundebye, Anne-Katrine; Lie, Kai Kristoffer; Espe, Marit; Storesund, Julia Endresen; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2021 - 28, Research report, 2021)
  Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet. I 2020 ankom det 85 fiskefôr, 9 fiskemel, 9 vegetabilske mel, 10 fiskeoljer, 8 vegetabilske oljer, 4 insektmel og 16 premikser som ble ...
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2020 - Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

  Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn; Glover, Kevin Alan; Heino, Mikko Petteri; Næsje, Tor; Skaala, Øystein; Skoglund, Helge; Solberg, Ingrid; Solberg, Monica Favnebøe; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Utne, Kjell Rong (Rapport fra havforskningen;2021 - 27, Research report, 2021)
  I 2014 ble et nytt nasjonalt overvåkningsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og Fiskeridepartementet. Dette overvåkingsprogrammet ...
 • Fisheries acoustics and Acoustic Target Classification - Report from the COGMAR/CRIMAC workshop on machine learning methods in fisheries acoustics 

  Handegard, Nils Olav; Andersen, Lars Nonboe; Brautaset, Olav; Choi, Changkyu; Eliassen, Inge Kristian; Heggelund, Yngve; Hestnes, Arne Johan; Malde, Ketil; Osland, Håkon; Ordonez, Alba; Patel, Ruben; Pedersen, Geir; Umar, Ibrahim; Engeland, Tom Van; Vatnehol, Sindre (Rapport fra havforskningen;2021 - 25, Research report, 2021)
  This report documents a workshop organised by the COGMAR and CRIMAC projects. The objective of the workshop was twofold. The first objective was to give an overview of ongoing work using machine learning for Acoustic Target ...
 • Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger — Risikovurdering for norske farvann 

  Norderhaug, Kjell Magnus; Hansen, Pia Kupka; Fredriksen, Stein; Grøsvik, Bjørn Einar; Naustvoll, Lars Johan; Steen, Henning; Moy, Frithjof Emil (Rapport fra havforskningen;2021 - 24, Research report, 2021)
  Det er økende interesse for makroalgedyrking, og miljøforholdene langs norskekysten er godt egnet for denne type akvakultivering. Denne rapporten beskriver et faggrunnlag for forvaltning av tillatelser for makroalgekultivering ...
 • Innspill til høring - Forslag til program for konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk sokkel 

  van der Meeren, Terje; Mork, Kjell Arne; Kutti, Tina; Knutsen, Tor; Bagøien, Espen; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gjøsæter, Harald; Bienfait, André Marcel; Storesund, Julia Endresen; Dunlop, Katherine Mary; Windsland, Kristin; Hallfredsson, Elvar H.; Helle, Kristin; Höffle, Hannes; Junge, Claudia; Serigstad, Bjørn; Chierici, Melissa (Rapport fra havforskningen;2021 - 23, Research report, 2021)
  Rapporten er et høringssvar sendt til Olje- og Energidepartementet i forbindelse med et forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. I høringssvaret påpeker Havforskningsinstituttet ...
 • Kunnskapsgrunnlag for mulig påvirkning fra oppdrettstorsk og levendelagret torsk på villtorsk 

  Bjørn, Pål Arne; Glover, Kevin Alan; Grefsrud, Ellen Sofie; Espeland, Sigurd Heiberg; Karlsbakk, Egil Erlingsson; Karlsen, Ørjan; van der Meeren, Terje; Moland, Even; Sandlund, Nina; Sæther, Bjørn-Steinar; Sætra, Ingeborg Mathisen; Svåsand, Terje (Rapport fra havforskningen;2021 - 22, Research report, 2021)
  Det er igjen økende interesse for torskeoppdrett, denne gang med en domestisert oppdrettstorsk som vil ha egenskaper som skiller seg fra vill torsk. Det er behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag om risiko for påvirkning ...
 • The surveillance and control programme for bonamiosis and marteiliosis in European flat oysters, Ostrea edulis, and blue mussels, Mytilus sp. in Norway in 2020 

  Mortensen, Stein; Skår, Cecilie Kristin; Bøgwald, Mats; Ghebretnsae, Dawit Berhe; Jelmert, Anders (Rapport fra havforskningen;2021 - 21, Research report, 2021)
  The surveillance programme is carried out by the Institute of Marine Research according to a contract with the Norwegian Food Safety Authority. Samples were collected from one oyster farm, four wild oyster populations, one ...
 • Hvilken betydning har oppløsning for kyst- og fjordmodeller? - Validering og representasjonsberegninger av strømmodeller med eksempler fra Sulafjorden, Møre og Romsdal 

  Albretsen, Jon; Asplin, Lars (Rapport fra havforskningen;2021 - 20, Research report, 2021)
  Strømmodeller er nyttige verktøy som kan brukes til å beskrive det fysiske miljøet i havet og i kystsonen. Havforskningsinstituttet (HI) bruker resultater fra slike modeller i svært mye av den forskningen og rådgivningen ...
 • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2020 - Screening of wild Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts for viral infections 

  Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Kvamme, Bjørn Olav (Rapport fra havforskningen;2021 - 19, Research report, 2021)
  The Institute of Marine Research has investigated the prevalence of infectious salmon anaemia virus (ISAV) and salmonid alphavirus (SAV, PD-virus) infections in migrating wild Atlantic salmon postsmolts captured in 2019 ...
 • Aktiv forvaltning av marine ressurser - Frøya og Hitra - Sluttrapport 

  Kleiven, Alf Ring; Espeland, Sigurd Heiberg; Søvik, Guldborg; Albretsen, Jon; Kleiven, Portia Joy Nillos; Zimmermann, Fabian; Grefsrud, Ellen Sofie; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Vie, Ola (Rapport fra havforskningen;2021 - 14, Research report, 2021)
  Prosjektet ‘Aktiv forvaltning av marine ressurser- Frøya og Hitra’ ble formelt startet opp høsten 2017. Den overordnete målsetningen med prosjektet er å etablere en solid kunnskapsplattform for å sikre de marine verdiene ...
 • Final report for the REDUS project - Reduced Uncertainty in Stock Assessment 

  Olsen, Erik Joel Steinar; Aanes, Sondre; Aldrin, Magne Tommy; Breivik, Olav Nikolai; Fuglebakk, Edvin; Goto, Daisuke; Handegard, Nils Olav; Hansen, Cecilie; Holmin, Arne Johannes; Howell, Daniel; Johnsen, Espen; Jourdain, Natoya; Korsbrekke, Knut; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Perryman, Holly Ann; Subbey, Samuel; Søvik, Guldborg; Umar, Ibrahim; Vatnehol, Sindre; Vølstad, Jon Helge (Rapport fra havforskningen;2021 - 16, Research report, 2021)
  The REDUS project (2016-2020) has been a strategic project at the Institute of Marine Research (IMR) aimed at quantifying and reducing the uncertainty in data-rich and age-structured stock assessments (e.g., cod, herring, ...
 • Screening for antimicrobial- and heavy metal resistant bacteria in copper contaminated areas 

  Urdahl, Anne Margrete; Lunestad, Bjørn Tore; Norström, Madelaine; Slettemeås, Jannice Schau; Nilsen, Hanne Katrine; Storesund, Julia Endresen (Rapport fra havforskningen;2021 - 18, Research report, 2021)
  A One heath approach is essential to examine the role of the marine environment in the selection and spread of antimicrobial resistance. Norwegian aquaculture used high amounts of antimicrobials during the 80s and 90s, ...
 • Akustisk sensor for fangstkontroll i notfiske - Spesifikasjoner for montering og bruk 

  Tenningen, Maria; Schuster, Erik; Saltskår, Jostein; Øvredal, Jan Tore (Rapport fra havforskningen;2021 - 11, Research report, 2021)
  Fangst- og redskapsovervåking gir kontroll over fangstprosessen og kan bidra til å redusere utilsiktet dødelighet og gi et mer målrettet og effektivt fiske. I prosjekt «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» (FHF ...

View more