Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMeier, Sonnich
dc.contributor.authorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.authorLe Goff, Jeremie
dc.contributor.authorSørensen, Lisbet
dc.contributor.authorEdvardsen, Rolf B.
dc.contributor.authorJentoft, Sissel
dc.contributor.authorSkogland, Karianne
dc.contributor.authorFjelldal, Per Gunnar
dc.contributor.authorPampanin, Daniela
dc.contributor.authorDunaevskaya, Evgenia
dc.contributor.authorRomano, Marta
dc.contributor.authorMyers, Mark
dc.contributor.authorGrøsvik, Bjørn Einar
dc.date.accessioned2017-04-28T07:58:17Z
dc.date.available2017-04-28T07:58:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1893-4536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441185
dc.description.abstractTilstandsundersøkelsene i Nordsjøen har det siste tiår vist gentoksiske effekter (DNA-addukter) i fisk samlet inn i områder med offshore olje- og gassvirksomhet. Kilden og identiteten til de gentoksiske forbindelsene har til nå ikke blitt identifisert. Målsetningen for prosjektet har vært å studere dannelsen av DNA-skade i hyse som utsettes for ulike petrogene eller pyrogene polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Målet har vært å identifisere kildene til forurensningen som medfører DNA-addukter observert i hyse fanget rundt oljefeltene i Nordsjøen. Dannelsen av DNA-skade over tid i hyse under kronisk eksponering for PAH og andre oljehydrokarboner fra følgende kilder er blitt studert: Ekstrakter av produsert vann (Statfjord A); destillasjonsfraksjoner av råolje fra Gullfaks (representere oljebasert borevæske); pyrogene PAH. Denne rapporten presenterer resultatene av studiene på DNA addukter i hyse og et utvalg av andre biologiske effektparametre.nb_NO
dc.description.abstractThe Condition Monitoring in the North Sea the last ten years have documented genotoxic effects (DNA adduct) in fish collected in areas with extensive offshore oil and gas activity. However, the source and identity of genotoxic compound has not been identified. The objective of this project has been to study the formation of DNA damage in haddock exposed to petrogenic or pyrogenic polyaromatic hydrocarbons (PAHs) from different sources: Extracts of produced water (Statfjord A); distillation fractions of crude oil from Gullfaks (representing oil based drilling mud); pyrogenic PAH This report presents all the results from the study on DNA adducts and a selection of other biological effect parameters.nb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;3-2017
dc.titleDNA damage and health effects in juvenile haddock exposed to sediment or produced water associated PAHsnb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecotoxicology: 489nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Genetics and genomics: 474nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel