Show simple item record

dc.contributor.authorPalm, Anne Christine Utne
dc.contributor.authorJørgensen, Terje
dc.contributor.authorLøkkeborg, Svein
dc.contributor.authorAasen, Asbjørn
dc.date.accessioned2013-04-10T11:31:28Z
dc.date.available2013-04-10T11:31:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1893-4536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/116798
dc.description.abstractVillfanget leppefisk brukes som lusespisere i oppdrettsnæringen, hvor de slippes ut i merdene sammen med laksen. Overlevelsen til leppefisken i merdene kan påvirkes av en rekke forhold, som for eksempel temperatur, modningsstatus (sesong), fysiologiske tilstand helsetilstand),ståtid, håndtering, fysisk skade (skjelltap) og oppbevaring (tetthet). Disse forholdene er her forsøkt belyst. Leppefisk av alle de kommersielt aktuelle artene: grønngylt, gressgylt, berggylt og bergnebb, ble fanget ved hjelp av ruser eller teiner med ulik ståtid. Fisken ble så plassert uavhengig av art og i forhold til fangstredskap og ståtid i 15 m^3 merder i en tetthet på mellom 150 og 300 fisk per merd. Fisken ble fôret med frosne reker (så mye de ønsket) daglig over en 6-ukers periode (28.Juni til 13. august 2012). Det ble notert antall død fisk per art per merd hver 2. dag. Ved endt forsøk ble art, lengde og fysiske tilstand (ytre skader) registrert for alle overlevende fisk. Resultatene viser ingen sammenheng mellom overlevelse og antall fisk i merden (med tettheter opp til 20 fisk per m3). Dødeligheten var noe høyere på rusefanget grønngylt sammenlignet med teinefanget grønngylt. For øvrig fant vi ingen tydelig effekt av redskap eller redskapens ståtid på fiskens overlevelse. Der var veldig lite ytre skader på fisken. Gressgylt hadde noen svarte flekker og litt sammenvokste finner. Dødeligheten var høyere om sommeren enn om høsten. Om sommeren hadde grønngylt og gressgylt en dødelighet på henholdsvis 18 og 15 %, bergnebb 8 % og berggylt 3%. Tilsvarende forsøk fra oktober 2011 viste tilnærmet ingen dødelighet (under 5 ‰) uavhengig av art. Den forholdsvis høye dødeligheten særlig på grønngylt og gressgylt om sommeren skyldes trolig en høy dødelighet blant gytemoden fisk.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;Nr. 7-2013
dc.subjectwrasseno_NO
dc.subjectleppefiskerno_NO
dc.subjectfish farmsno_NO
dc.subjectoppdrettsanleggno_NO
dc.titleOverlevevelse hos leppefisk (Labridae) effekt av redskap og ståtidno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922no_NO
dc.source.pagenumber9 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record