Show simple item record

dc.contributor.authorSteen, Henning
dc.contributor.authorOlsen, Torstein
dc.date.accessioned2011-02-11T14:26:22Z
dc.date.available2011-02-11T14:26:22Z
dc.date.issued2010-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/116647
dc.description.abstractÅlegras (Zostera marina) danner produktive, artsrike undervannsenger, som er viktige oppvekstområder for en rekke fiskeslag, bl.a. torsk (Gadus morhua). Eventuelle reduksjoner av ålegrassamfunnene kan derfor få betydelige økologiske, så vel som økonomiske ringvirkninger. I etterkant av Full City havaiet utenfor Langesund (31.07.2009) har Havforskningsinstituttet gjennomført visuelle undersøkelser (videotransekt) av ålegrassamfunnene på oljepåvirkede lokaliteter, og på nærliggende, upåvirkede referanselokaliteter i Vestfold og Telemark. Tilstanden observert i etterkant av oljeutslippet blir sammenlignet med tilstanden observert på de samme ålegraslokaliteter før Full City havariet. Totalt så ble 31 ålegraslokaliteter i influensområdet (18 i Bamble kommune og 13 i Larvik kommune) og 16 referanselokaliteter (8 i Porsgrunn kommune og 8 i Larvik kommune) undersøkt i løpet av høsten 2009 og våren 2010. Ålegras ble observert på samtlige 31 undersøkte lokaliteter i influensområdet både før og etter Full City havariet. Det ble registrert mindre variasjoner i skuddtetthet, skuddlengde og dybdeutbredelse av ålegras, men ingen signifikante forskjeller fra tilstanden før Full City ble påvist. Den foreløpige konklusjonen blir at oljeutslippet fra Full City i liten grad ser ut til å ha påvirket ålegrasvegetasjonen i nærområdene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Havforskningen;Nr.12 - 2010
dc.subjecteelgrassen_US
dc.subjectålegressen_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjectforurensningen_US
dc.titleUndersøkelser av tilstand i ålegrasenger etter oljeutslippet fra Full Cityen_US
dc.typeWorking paperen_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecotoxicology: 489en_US
dc.source.pagenumber17 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record