Show simple item record

dc.contributor.authorBjørke, Herman
dc.contributor.authorEllertsen, Bjørnar
dc.contributor.authorHansen, Karsten
dc.contributor.authorBakkeplass, Kjell
dc.date.accessioned2007-07-30T13:08:40Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/115243
dc.description.abstractDenne rapporten beskriver forekomstene av fiskeyngel i området mellom Stad og Varangerfjorden. Lignende undersøkelser har foregått siden 1977. Yngelen ble samlet med pelagisk trål i de øverste 60 m. De hydrografiske undersøkelsene viser at temperaturen var høyere i Barentshavet i 1989 enn året før. Sammensetningen av fangstene er også forskjellig disse to årene. De største forskjellene er at det ble funnet mye mer loddeyngel i 1989, og mindre ueryngel. Også mengden av gonatus var betydlig mindre i 1989. Fordelingen av små gonatus synes å bekrefte at den gyter på kontinentalskråningene fra Tampen/Møre til Spitsbergen og mellom Island og Jan Mayen. Sildeyngelen var større i 1989 og mesteparten var metamorfosert og gikk i stim. Dette gjorde det umulig å skaffe en brukbar mengdeindeks for 1989. Mengdeindeksene for torsk og hyse var lave for begge arter disse to årene. Begge årene ble det funnet loddeyngel sør for Lofoten og disse må sannsynligvis stamme fra Island. Sørgrensen for sild og torsk var lengre mot nord i 1989, og hyseyngelen var kommet lengre inn i Barentshavet. Forsøk på å studere vertikalfordelingen av yngel viste tildels forskjellige resultat de to årene. Forsøket i 1988 viste at det var lite yngel under 60 m. 1 1988 og 1989 var gjennomsnittslengden av torsk og hyse en god del større enn de to forgående årene, mens dette var tilfelle bare for sildeyngelen i 1989. I l989 ble det fanget eldre sild, hyse, sei, makrell og smålaks i trålen. Mageinnholdet av disse ble delvis undersøkt, og samtlige arter utenom makrell hadde spist sildeyngel. At den rike 1983-årsklassen av sild ikke vandrer til havs etter gyting, men beiter i driftsområdet for yngel fra Møre kan gi grunn til bekymring for nye rike årsklasser av sild. Også yngelmengden av andre arter som sei, torsk og hyse, som har deler av sitt gyteområde på Møre, står teoretisk i fare for å bli sterkt redusert.en
dc.format.extent2790578 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofserieshelpen
dc.relation.ispartofseries1989 nr.28en
dc.titleYngelundersøkelser i juli-august i 1988 og 1989 utenfor norskekysten. [HELP 28]en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber74 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record