Show simple item record

dc.contributor.authorBjørke, Herman
dc.contributor.authorDalen, John
dc.contributor.authorBakkeplass, Kjell
dc.contributor.authorHansen, Karsten
dc.contributor.authorRey, Laura
dc.date.accessioned2007-07-31T11:10:24Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/115197
dc.description.abstractRapporten presenterer biologisk informasjon som grunnlag for vurderinger av tilgjengelighet for seismiske aktiviteter til havs i forhold til gyteområder, gyteperioder og driftområder for fiskeegg, larver og yngel. Dette er gjennomført ved først å presentere spesielle karakteristika for våre viktigste kommersielle fiskearter i ulike livsfaser med spesiell oppmerksomhet på gyteområder, gyteperioder og tidlige livsstadier. For lodde har vi dessuten påpekt visse spesielle atferdstrekk som kan medføre mulig risiko for skade også for voksen fisk. En kort gjennomgang av oseanografiske og topografiske forhold i norsk økonomisk sone er gitt for å forklare typiske trekk ved havstrømmene. Disse påvirker og dels styrer spredning og fordeling av egg, larver og yngel. Videre har vi tatt utgangspunkt i at ulike seismiske utrustninger vil medføre ulike belastninger på organismene innenfor et område. Her trekker vi inn type seismiske tokt, antall og type signalkilder, utsendt energi fra disse og hvordan de er fordelt arealmessig. På grunnlag av dette og etablert viten om sannsynlige skadevirkninger fra seismiske aktiviteter på egg, larver og yngel og forvaltningsmessige retningslinjer, har vi gitt tilrådinger om geografiske områder som bør vurderes vernet til visse tider for å hindre uønsket dødelighet på fisks tidlige livsstadier.en
dc.format.extent9745931 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofserieshelpen
dc.relation.ispartofseries1991 nr.38en
dc.titleTilgjengelighet av seismiske aktiviteter i forhold til sårbare fiskeressurser. [HELP 38]en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber49 s., karten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record