• Gytefelt og gyteperiode hos norsk-arktisk hyse [HELP 10] 

      Solemdal, Per (help, Research report, 1987)
      Denne litteraturstudien har avdekket uoverensstemmelser mellom norske og sovjetiske forskere når det gjelder gyteområde for norsk-arktisk hyse. Sovjetiske forskere anser området langs kontinentalskråningen fra Røst til ...