Show simple item record

dc.contributor.editorTaranger, Geir Lasse
dc.contributor.editorSvåsand, Terje
dc.contributor.editorKvamme, Bjørn Olav
dc.contributor.editorKristiansen, Tore
dc.contributor.editorBoxaspen, Karin
dc.date.accessioned2014-01-30T08:43:13Z
dc.date.available2014-01-30T08:43:13Z
dc.date.issued2014-01-23
dc.identifier.issn0802-0620
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/114139
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet har publisert risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett i 2011, 2012 og 2013 basert på bestillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og etter dialog med Fiskeridirektoratet, Mattilsynet samt Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning). Vi har avgrenset arbeidet med risikovurderingen til å se på negative miljøpåvirkninger av havbruk, og har lagt vekt på overordnede problemstillinger myndighetene vil ha råd om knyttet til smittespredning, genetisk påvirkning, eutrofiering, organisk belastning og utslipp av legemidler, slik det framgår i Regjeringens “Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” fra 2009. Denne strategien gir fem overordnede mål (tabell 1.1). Vi har lagt de tre første målene til grunn i vurderingene så langt. Fra og med 2013 har vi tatt med vurderinger av dyrevelferd i norsk lakseoppdrett samt vurdering av risiko i forbindelse med bruk av leppefisk som rensefisk i norsk lakseoppdrett. Nytt av året er en vurdering av bruk av triploid steril laks i oppdrett ut fra dyrevelferdsmessige hensyn. Bruk av rensefisk for å redusere antall lakselus på oppdrettslaks og bruk av triploid steril laks for å redusere genetiske og økologiske interaksjoner med villaks er viktige risikoreduserende tiltak, men representerer ulike utfordringer som er vurdert. Vi har oppdatert kunnskapsstatusen på de områdene som er dekket i risikovurderingen og gitt en tilstandsvurdering på basis av nye datano_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetno_NO
dc.relation.ispartofseriesFisken og Havet, særnummer;2-2014
dc.subjectfish farmingno_NO
dc.subjectfiskeoppdrettno_NO
dc.subjectenvironmental impactno_NO
dc.subjectmiljøpåvirkningno_NO
dc.titleRisikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922no_NO
dc.source.pagenumber158 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record