Recent Submissions

 • Havforskningsrapporten 2017 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og havet, særnummer;1 - 2017, Research report, 2017)
 • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2018 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Glover, Kevin; Grøsvik, Bjørn Einar; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S; Kvamme, Bjørn Olav; Mortensen, Stein; Samuelsen, Ole Bent; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje (Research report, 2018)
 • Risk assessment – environmental impacts of Norwegian aquaculture 

  Taranger, Geir Lasse; Boxaspen, Karin Kroon; Madhun, Abdullah S.; Svåsand, Terje (Fisken og Havet, særnummer;3-2010, Research report, 2011-08)
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag - Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;2b-2016, Research report, 2016-05)
 • Havforskningsrapporten 2016 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2016, Research report, 2016-03)
 • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;2-2016, Research report, 2016-04)
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag - Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;2b-2015, Research report, 2015)
 • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2014 

  Svåsand, Terje; Boxaspen, Karin Kroon; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Stien, Lars Helge; Taranger, Geir Lasse (Fisken og Havet, særnummer;2-2015, Research report, 2015-04)
 • Havforskningsrapporten 2015 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1-2015, Research report, 2015)
 • Forvaltningsplan Barenshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014 

  Havforskningsinstituttet (Fisken og Havet, særnummer;1b-2014, Research report, 2014-06-05)
 • Havforskningsrapporten 2014 

  Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2014, Research report, 2014-03)
 • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 

  Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Kvamme, Bjørn Olav; Kristiansen, Tore; Boxaspen, Karin (Fisken og Havet, særnummer;2-2014, Research report, 2014-01-23)
  Havforskningsinstituttet har publisert risikovurderinger av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett i 2011, 2012 og 2013 basert på bestillinger fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og etter dialog med Fiskeridirektoratet, ...
 • Havforskningsrapporten 2013 

  Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og Havet, særnummer;1-2013, Research report, 2013-03)
 • Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012 

  Asplin, Lars; Aure, Jan; Bannister, Raymond; Bjørn, Pål Arne; Boxaspen, Karin; Dahle, Geir; Ervik, Arne; Finstad, Bengt; Glover, Kevin A.; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Heino, Mikko; Vivian, Husa; Jansen, P. A.; Johnsen, Ingrid Askeland; Jørstad, Knut Eirik; Karlsbakk, Egil; Karlsen, Ørjan; Kristiansen, Tore S.; Kvamme, Bjørn Olav; Llinares, Rosa Maria Serra; Madhun, Abdullah Sami; van der Meeren, Terje; Mortensen, Stein; Morton, Craig; Nilsen, Rune; Otterå, Håkon; Patel, Sonal; Sæther, Bjørn-Steinar; Samuelsen, Ole Bent; Skaala, Øystein; Skår, Cecilie; Skilbrei, Ove; Stien, Lars Helge; Svåsand, Terje; Taranger, Geir Lasse; Uglem, Ingebrigt; Wennevik, Vidar (Fisken og havet, særnummer;2-2013, Research report, 2013-01-18)
  Havforskningsinstituttet har oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data med fokus på matfiskoppdrett av laks – og har gjort en innledende vurdering av dyrevelferd i ...
 • Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013 

  Arneberg, P.; Ottersen, Geir; Frie, Anne Kirstine; van der Meeren, Gro; Johansson, Josefina; Selvik, Ingunn (Fisken og Havet, særnummer;1b-2013, Research report, 2013-02-15)
 • Havforskningsrapporten 2012 

  Aglen, Asgeir; Bakketeig, Ingunn; Gjøsæter, Harald; Hauge, Marie; Loeng, Harald; Sunnset, Beate Hoddevik; Toft, Kari Østervold (Fisken og havet, særnummer;1-2012, Research report, 2012-03)
 • Risikovurdering - miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett [2011] 

  Taranger, Geir Lasse; Svåsand, Terje; Madhun, Abdullah Sami; Boxaspen, Karin (Fisken og havet, særnummer;3-2011, Research report, 2011-09-30)
  Havforskningsinstituttet har på bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet oppdatert risikovurderingen av miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett med ny kunnskap og nye data fra 2010 og 2011. Vurderingen tar utgangspunkt ...
 • Havets ressurser og miljø 2007 

  Skogen, Morten D.; Gjøsæter, Harald; Toresen, Reidar; Robberstad, Yvonne (Fisken og havet, særnummer;1-2007, Research report, 2007-03)
 • Havets ressurser og miljø 2008 

  Gjøsæter, Harald; Huse, Geir; Robberstad, Yvonne; Skogen, Morten D. (Fisken og havet, særnummer;1-2008, Research report, 2008-03)
 • Kyst og havbruk 2007 

  Dahl, Einar; Hansen, Pia Kupka; Haug, Tore; Karlsen, Ørjan (Fisken og havet, særnummer;2-2007, Research report, 2007-03)

View more