• Havets ressurser og miljø 2005 

   Bakketeig, Ingunn; Dommasnes, Are; Føyn, Lars; Haug, Tore; Iversen, Svein A.; Røttingen, Ingolf; Svendsen, Einar; Torstensen, Else (Fisken og havet, særnummer;1-2005, Research report, 2005-05)
  • Havforskningsrapporten 2010 

   Gjøsæter, Harald; Haug, Tore; Hauge, Marie; Karlsen, Ørjan; Knutsen, Jan Atle; Røttingen, Ingolf; Skilbrei, Ove; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2010, Research report, 2010)
  • Havforskningsrapporten 2011 : Ressurser, miljø og akvakultur på kysten og i havet 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Fossum, Petter; Hauge, Marie; Mangor-Jensen, Anders; Ottersen, Geir; Røttingen, Ingolf; Sundet, Jan H.; Sunnset, Beate Hoddevik (Fisken og havet, særnummer;1-2011, Research report, 2011-03)