• Havbruksrapport 2002 

      Glette, Johan; van der Meeren, Terje; Olsen, Rolf Erik; Skilbrei, Ove (Fisken og havet, særnummer;3-2002, Research report, 2002-02)
    • Havbruksrapporten 1994 

      Hansen, Tom; Glette, Johan; Jensen, A.M. (Fisken og havet, særnummer;1994:3, Research report, 1994-01)