Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEspeland, Sigurd Heiberg
dc.contributor.authorAlbretsen, Jon
dc.contributor.authorNedreaas, Kjell Harald
dc.contributor.authorSannæs, Hanne
dc.contributor.authorBodvin, Torjan
dc.contributor.authorMoy, Frithjof E.
dc.date.accessioned2013-03-07T10:31:02Z
dc.date.available2013-03-07T10:31:02Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113915
dc.description.abstractGytefelt er et nøkkelområde for reproduksjon hos fisk, og gytefelt for kysttorsk kartlegges gjennom ”Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper”. Målsettingen med kartleggingen er å stedfeste og verdisette gytefelt for bruk og forvaltning. I denne studien går vi gjennom datagrunnlaget for kartlegging av gytefelt, både intervjubasert lokal økologisk kunnskap og feltinnsamling av eggprøver. Vi diskuterer hvordan gytefelt lokaliseres på bakgrunn av intervju og tettheter av egg og hvordan driften av eggene estimeres gjennom bruk av oseanografiske modeller. Alle gytefeltene verdisettes på bakgrunn av mengder av egg og drift av egg mellom områder. Vi diskuterer også øvrige undersøkelser som gjøres i forbindelse med gytefeltene, som genetiske undersøkelser for å skille ulike arter og for å skille kysttorsk og skrei.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetno_NO
dc.relation.ispartofseriesFisken og Havet;1-2013
dc.subjectspawning areasno_NO
dc.subjectgyteplasserno_NO
dc.subjectatlantic codno_NO
dc.subjectatlantisk torsk (skrei)no_NO
dc.subjectcoastal codno_NO
dc.subjectkysttorskno_NO
dc.subjectocean modelsno_NO
dc.subjecthavmodellerno_NO
dc.titleKartlegging av gytefeltno_NO
dc.title.alternativeGytefelt for kysttorskno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921no_NO
dc.source.pagenumber46 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel