Show simple item record

dc.contributor.authorOtterå, Håkon
dc.contributor.authorSkilbrei, Ove
dc.contributor.authorSkaala, Øystein
dc.contributor.authorBoxaspen, Karin
dc.contributor.authorAure, Jan
dc.contributor.authorTaranger, Geir Lasse
dc.contributor.authorErvik, Arne
dc.contributor.authorBorgstrøm, Reidar
dc.date.accessioned2007-07-25T10:14:14Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113627
dc.description.abstractWild populations of salmon and seatrout in the Hardanger Fjord show significant declines in recent years.The report also describes the hydrographical conditions and the aquaculture production of salmonids in the fjord. The official numbers of adult salmon lice predating on cage reared salmon are used to estimate the production of salmon lice during spring in this fjord. It is assumed that salmon lice are the most acute threat to wild salmonids in the fjord, but the genetic impact of farmed escapees is also of great concern. A lowering of the action level for salmon lice treatment and initiation of a environmental survaillance programme is proposed. NORSK SAMMENDRAG: Bestandsutviklingen for ville bestander av laks og sjøørret i Hardangerfjorden er faretruende. Hydrografiske forhold og produksjonen av laksefisk i soner i fjorden blir beskrevet. Tellinger av lakselus på fisk i merdene er hentet inn fra 1997 og blir korrelert med fiskemengden i merdene for å kunne estimere produksjonen av lakseluslarver om våren. Basert på kunnskap om lakselusens biologi antas det at lakselus er den største akutte trussel mot ville laksefisk i fjorden, men at rømming og oppvandring i elvene er en høyst potensiell genetisk trussel. Det foreslås at tiltaksgrensen for behandling mot lakselus senkes og at det initieres et overvåkingsprogram.en
dc.format.extent795600 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2004-03en
dc.subjectsalmonen
dc.subjectlaksen
dc.subjectlakselusen
dc.subjectsalmon liceen
dc.subjectmiljøovervåkningen
dc.subjectenvironmental monitoringen
dc.subjectvillaks
dc.subjectwild salmon
dc.titleHardangerfjorden - produksjon av laksefisk og effekter på de ville bestandene av laksefisken
dc.title.alternativeThe Hardanger Fiord - salmonid aquaculture and effects on wild salmonid populationsen
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber43 s.en
dc.source.issue2004-03en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record