Show simple item record

dc.contributor.authorNilssen, Kjell Tormod
dc.contributor.authorCorkeron, Peter
dc.contributor.authorHaug, Tore
dc.contributor.authorSkavberg, Nils Erik
dc.contributor.authorJenssen, Bjørn Munro
dc.contributor.authorHenriksen, Gunnar
dc.date.accessioned2007-07-24T05:38:51Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113433
dc.description.abstractDuring September-October 2001-2003, registrations of grey seal (Halichoerus grypus) pups, including tagging, counting and staging of pups, were conducted along the Norwegian coast from Rogaland county in the south to Finnmark county in the north. Also other possible whelping areas along the Norwegian coast were surveyed. By combining results from 2001-2003 a total of 1184 pups were recorded. Froan in Sør-Trøndelag county and Koiøyene and Kongsfjord in Finnmark county were surveyed 3-4 times during the investigations, which made it possible to estimate a total number of 303 and 105 pups born in Froan and Koiøyene/Kongsfjord, respectively. The investigations resultet in a total minimum estimate of a grey seal pup production of about 1200 pups in Norwegian waters. Total population estimates were derived from estimates of number of pups born by estimating a range of 2 multipliers (4.28-5.35), based on observed annual growth rates of 12 % in other grey seal populations. This gave a total estimate of 5150-6440 one year and older (1+) grey seals in Norwegian waters. However, it is obvious that this is an underestimate of the pup production but data on on the lengths of pup stages are not available to estimate pup production based on one single count. Natural pup mortality during the whelping season was 1.2 %, and 49.5 % of the pups born were males. NORSK SAMMENDRAG:I løpet av september-desember 2001-2003 ble det gjennomført merkinger, tellinger og stadiebestemmelser av havertunger langs norskekysten fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Mulige nye kasteområder og områder i geografisk nærhet av kjente kasteområder ble også gjennomsøkt. Ved å kombinere resultatene i 2001-2003 ble det totalt registrert 1184 fødte havertunger på de ulike deler av norskekysten som var omfattet av dette studiet. De sørlige deler av Nordland, inkludert Hortavær i Nord-Trøndelag viste seg å være det området med størst tetthet av havert langs norskekysten med en produksjon på 345 havertunger. I Froan i Sør-Trøndelag og ved Koiøyene og Kongsfjorden i Finnmark ble det gjennomført flere tellinger i samme år slik at det der var mulig å estimere total ungeproduksjon, henholdsvis 303 unger i Froan og 105 unger tilsammen ved Koiøyene og Kongsfjorden. Dette ga et totalt estimat på landsbasis på rundt 1200 fødte unger. Det er nokså klart at ungeproduksjonen er noe høyere enn dette estimatet fordi mange områder kun er undersøkt en gang. Eksisterende data omkring havertungenes alder i de forskjellige utviklingstadier er imidlertid for unøyaktige til å kunne gi tilfredstillende estimater for ungeprodusjonen ved kun en telling. Basert på observerte vekstrater i havertbestander i andre områder på 12 % i året ble det estimert faktorer på mellom 4.28 og 5.35 for omregning mellom ungeproduksjon og bestanden av ett år og eldre dyr (1+). Dette resulterte i et estimat for totalbestanden på 5150-6440 havert (1+). Naturlig ungedødelighet under kasteperioden var 1.2 % og kjønnsfordelingen av havertungene var 49.5 % hanner og 50.5 % hunner.en
dc.format.extent10714134 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2004-02en
dc.subjectgrey seal
dc.subjecthavert
dc.titleStatus for havertbestandens ungeproduksjon langs norskekysten i 2001-2003en
dc.title.alternativeStatus of the Norwegian grey seal pup production in 2001-2003en
dc.typeResearch report
dc.source.issue2004-02en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record