Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSoldal, Aud Vold
dc.contributor.authorHuse, Irene
dc.date.accessioned2007-10-26T13:11:35Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113431
dc.description.abstractThe bycatch of haddock (Melanogrammus aeglefinus) below legal size in the pelagic longline fisheries off the coast of Finnmark, Northern Norway, is sometimes very high. This project was aimed at reducing this bycatch by 50% by means of alterations in gear technology and fishing strategy . Two surveys with commercial longline vessels were carried out in June/July 1995 and 1996. The following modifications of gear and fishing technology were tested: - Longlines with twice normal lead weight - Hooks with an inedible plastic body - Hooks with nylon bristles - Restructured bait based on mackerel - Restructured bait based on sandeel - Mackerel bait of twice the normal size - Restructured mackerel bait of twice the normal size None of the methods tested gave the desired reductions in the catch of undersized haddock in the longline catches. The first experiments (1995 season) indicated a 15% reduction by use of twice the normal lead weight. These findings were, however, not confirmed in the 1996 experiments. Traditional mackerel bait of twice the normal size had the largest effects on the size distribution in the catches (an almost 40% reduction of undersized fish), but the number of hooks fished, and thus the confidence, was low. An increase in bait costs due to increased bait size will, however, not be accepted in commercial fisheries. The survival experiments, where 18 haddock were torn off the longline hooks at the sea surface and kept in seawater tanks for five days, showed no mortality. One of the fishes was in bad condition at day five, and would probably not have survived if it was released to the sea. Still, the survival rate was surprisingly high. Further experiments have to be carried out the confirm the results. If the observed survival rate is shown to be correct, the mortality of haddock below legal size in the pelagic longline fisheries may turn out to be conciderably lower than earlier expected. As a spin-off of the catching experiments, it was shown that the catch rates of lines baited with restructured mackerel bait was at the same level as that of traditional mackerel bait. NORSK SAMMENDRAG: Bifangsten av hyse (Melanogrammus aeglefinus) under minstemål i fløytlinefisket utenfor Finnmark er til tider meget høy. Prosjektet som omtales i denne rapporten har hatt som målsetning å utvikle redskapsteknologi og fangst-metodikk som reduserer bidødeligheten av undermåls hyse i fløytlinefisket med 50%. Det ble gjennomført to tokt med innleide linefartøyer utenfor Finnmark (Tanaområdet og Vardøområdet) i juni/juli 1995 og 1996. Man forsøkte å påvirke størrelsessammensetningen i fangstene ved hjelp av ulike krokformer, agntyper og angstørrelser, og ved å øke linas synkehastighet. Det ble også gjennomført akustiske observasjoner av fiskens horisontale og vertikale utbredelse for å undersøke om det var forskjeller mellom størrelsesgrupper som kunne utnyttes til å redusere innblandingen av småhyse i fangstene. Det ble også gjennomført et begrenset overlevelsesforsøk med hyse som ble dratt av kroken og kastet tilbake i sjøen. Følgende fangstmetoder ble forsøkt: - Line med dobbelt synkmengde Krok med påstøpte plastlegmer - Krok med nylonbust - Restrukturert makrellbasert agn - Restrukturert tobisbasert agn - Makrellagn av dobbel normal størrelse - Restrukturert makrellbasert agn av dobbel normal størrelse Ingen av disse virkemidlene ga ønsket reduksjon i innblandingen av undermåls hyse i fangstene. De første forsøkene (1995-sesongen) ga indikasjoner på ca. 15% reduksjon av småfisk i fangstene i Vardøområdet ved bruk av dobbel synkmengde på lina. De videre forsøkene neste sesong bekreftet imidlertid ikke den observerte reduksjonen. Den største effekten på innblandingen av undermåls fisk i fangstene fikk man ved å bruke vanlig makrellagn i dobbel størrelse (ca. 40% reduksjon). Forsøksvolumet var imidlertid lite (800 krok) og resultatene er derfor usikre. En dobling av agnstørrelsen, og dermed også dobling av agnutgiftene, vil imidlertid gå ut over lønnsomheten i fisket. Overlevelsesforsøkene, der 18 hyse som var dratt av linekroken ved båtrekka ble oppbevart i transportkar i fem døgn, viste ingen dødelighet. En av fiskene i forsøket var imidlertid i så dårlig forfatning den femte dagen at den neppe hadde overlevd i sjøen. Likevel er den observerte overlevelsesraten forbausende høy. Nye forsøk må gjennomføres for å verifisere dette. Dersom det viser seg at den observerte overlevelsen er korrekt, betyr dette at fløytlinefisket kanskje likevel ikke medfører så stor uønsket neddreping av småfisk som man til nå har fryktet. Som en bieffekt av fangstforsøkene ble det påvist at restrukturert makrellbasert agn ga like gode fangstrater i fløytlinefisket som tradisjonelt makrellagn. De gode bruksegenskapene gjorde at det ble godt likt av egnere og fiskere.en
dc.format.extent1165059 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries1997-06en
dc.subjecthyseen
dc.subjecthaddocken
dc.subjectlineen
dc.subjectlong lineen
dc.subjectdødeligheten
dc.subjectmortalityen
dc.subjectseleksjonen
dc.subjectselectivityen
dc.titleSeleksjon og dødelighet i fløytlinefisketen
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber34 s.en
dc.source.issue1997-06en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel