Show simple item record

dc.contributor.authorØritsland, Torger
dc.date.accessioned2007-10-30T11:51:19Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113397
dc.description.abstractThree Norwegian vessels caught a total of 15070 harp and 933 hooded seals in the West Ice (Greenland Sea) and the East Ice (Barents Sea) in 1995. These catches include 945 weaned pups and 22 adult harp seals taken under scientific permit. Results from Norwegian studies of seals were presented at several international scientific meetings in 1995. Age-compositions from commercial catches of moulting harp seals confirm previous indications that the year-classes 1987 and 1988 are poorly represented in the West Ice. Low frequencies of the two youngest age-groups may be attributed to high mortalities of pups caused by extreme weather- and iceconditions in the West Ice in 1993 and 1994. Year-classes 1986-1988 continue to be poor in the East Ice, and age-analyses confirm that also the yearclasses of 1989 and 1990 are poorly represented in East Ice catches. Low abundancies of one- and twoyear- olds may be assigned to feeding migrations of subadult seals to the west and southwards along the coast of Norway. These migrations are confirmed both by recaptures of tagged seals from the White Sea and by recorded bycatches in standing fishing gear (mostly gill-nets) along the coast. Updated mark-recapture estimates of harp sea1 pup production in the West Ice confinn previous results with a slight increase to 65 thousand pups for 1991. Satellite tracking of adult harp seals from the White Sea confirmeded that parous females leave the ice on feeding migrations after weaning of their pups. Provisional results from studies of pups in 1995 confirm that weaned harp sea1 pups loose condition for a few months, even though they start independent feeding on small crustaceans shortly after weaning. In addition to crustaceans, weaned hooded sea1 pups also prey on squid and fish. Coastal sea1 research included an aerial survey of cornmon seals in Sogn, experimental studies of common seals in More, tagging and sampling of common seals at Vesterålen and tagging of grey sea1 pups in western Finnmark. Recaptures of tagged seals show extensive dispersal of grey seals, mainly to the north from Froan (Sør-Trøndelag) and westwards to Finnmark from the Russian coast of Kola. NORSK SAMMENDRAG:Tre norske skuter fanget til sammen 15070 grønlandssel og 933 klappmyss i Vesterisen (to fartøyer) og Østisen (ett fartøy med to turer) i 1995, inkludert 945 avvendte unger og 22 voksne grønlandssel som ble tatt med spesiell tillatelse for vitenskapelige formål. Resultater fra norske selundersøkelser ble presentert på flere faglige internasjonale møter i løpet av 1995. Aldersanalyser av fangstene av hårfellende grønlandssel viser at årsklassene 1987 og 1988 ennå er svakt representert i Vesterisen. Svak representasjon også av de to yngste aldersgruppene kan skyldes stor dødelighet av nyfødte unger på grunn av ekstreme vær- og isforhold i Vesterisen i 1993 og 1994. Årsklassene 1986-1988 er fortsatt meget svake i Østisen, og aldersanalysen viser at også årsklassene 1989 og 1990 er svakt representert i fangstene på dette feltet. Liten tallrikhet av ett- og to-åringer i Østisen i 1995 kan ha sammenheng med at de yngste aldersgruppene var på næringsvandring mot vest og sørover langs norskekysten; noe som bekreftes både av registrerte bifangster av grønlandssel i fiskeredskaper og av gjenfangster langs kysten av merkede dyr fra Kvitsjøen. Oppdaterte gjenfangstestimater av grønlandsselens ungeproduksjon i Vesterisen bekrefter tidligere beregninger, men med en liten oppjustering av estimatet for 1991 til 65 tusen. Satellittmerking av grønlandssel i Kvitsjøen har bekreftet at de voksne hunnene forlater isen på næringsvandring i tiden mellom forplantnings- og hårfellings-sesongen. Foreløpige resultater fra undersøkelsene av unger i 1995 viser på ny at kondisjonen avtar hos grønlandssel-ungene de første par månedene etter at de er forlatt av mødrene, selv om de tidlig begynner å spise små krepsdyr. Klappmyssungene spiser også blekksprut og fisk i tillegg til krepsdyr etter at de er forlatt. Undersøkelser av kystsel ble gjennomført med flytelling av steinkobbe i Sogn, eksperimentelle undersøkelser av steinkobbe i Møre, biologisk prøvetaking og merking av steinkobbe i Vesterålen og merking av havertunger i Vest-Finnmark. Gjenfangster av merkede dyr viser b1.a. spredning av havert nordover fra Froan og vestover til Finnmark fra Kola-kysten.en
dc.format.extent1337928 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.6 - 1996en
dc.subjectfangsten
dc.subjectcatchen
dc.subjectharp seal
dc.subjectgrønlandssel
dc.subjecthooded seal
dc.subjectklappmyss
dc.titleNorsk fangst og undersøkelse av sel i 1995 (Norwegian catches and investigations of seals in 1995)en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber19 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record