Show simple item record

dc.contributor.authorGjøsæter, Jakob
dc.contributor.authorKnutsen, Jan Atle
dc.contributor.authorKnutsen, Halvor
dc.contributor.authorOlsen, Esben Moland
dc.contributor.authorEnersen, Kate
dc.contributor.authorEnersen, Svein Erik
dc.date.accessioned2007-06-28T10:07:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113331
dc.description.abstractKysttorsken har historisk vært den viktigste fiskearten på Skagerrakkysten. I de senere år har fiskere i østre deler av Skagerrak gitt utrykk for at kysttorskbestanden er blitt kraftig redusert. Rapporten her presenterer data fra et systematisk høstfiske med trollgarn på utvalgte steder på kyststrekningen fra Hvaler-Farsund i tidsperiodene 1984-90 og 2001-2005. Høstfisket har foregått på samme garnstasjoner i begge periodene og til samme tid på året (november). Resultatene fra undersøkelsene viser en betydelig nedgang i forekomst av større torsk i ytre Oslofjord fra 1984-90 til 2001-05. Fra Arendal og vestover ser en ikke den samme nedgangen i forekomst av større torsk mellom de to periodene, heller en svak oppgang.en
dc.format.extent996007 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2007-2en
dc.subjecttorsken
dc.subjectcoden
dc.subjectSkagerraken
dc.subjectfiskebestanderen
dc.subjectfish stocksen
dc.titleTorsk på Skagerrakkysten; mengde, dødelighet og kondisjonen
dc.title.alternativeCod on the Skagerrak coast; abundance, mortality and conditionen
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber22 s.en
dc.source.issue2007-2en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record