Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansson, David
dc.contributor.authorJuell, Jon-Erik
dc.contributor.authorOppedal, Frode
dc.contributor.authorStiansen, Jan Erik
dc.contributor.authorFosseidengen, Jan Erik
dc.date.accessioned2007-07-31T10:01:59Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113291
dc.description.abstractThis survey give detailed information about the complex variation of the physical, biological and chemical variation in environment at typical fjord and coastal farming sites in the autumn. Large variations with depth and time were seen within the same farm. Water current direction and speed at a reference point outside a farm was not representative for the current seen close to the cages. Current reduction and deflection caused by the cages affected the oxygen levels within cages. Large variation in swimming depth and observed fish density was seen. Through site and technology choice, farmed fish must be offered an environment that secure fish weifare. NORSK SAMMENDRAG: Denne undersøkelsen gir detaljerte øyeblikksbilder av en kompleks variasjon i fysiske, biologiske og kjemiske miljøfaktorer på typiske kyst- og fjordlokaliteter om høsten. Det var store variasjoner i de fleste miljøfaktorer innenfor ett og samme anlegg både over dyp og tid. Hovedstrømretning og strømhastighet i et referansepunkt ved en lokalitet sier lite om det reelle strømbildet ved merdene. Demping og avbøyning av vannstrøm forårsaket av anlegget har store konsekvenser for oksygenmetningen i merdene. Variasjonen i svømmedyp og observert fisketetthet var stor. Resultatene illustrerer at lakseproduksjon i merder i sterk grad foregår på naturens premisser. Oppdrettsfisk mA tilbys miljøforhoid som sikrer god fiskevelferd gjennom valg av lokaliet og anleggsutforming.en
dc.format.extent32750218 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseries2004-14en
dc.subjectlaksen
dc.subjectsalmonen
dc.subjectmiljøen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectfiskevelferden
dc.subjectfish welfareen
dc.titleMerd-miljø og fiskevelferd i lakseproduksjon på kyst- og fjordlokaliteter på Vestlandeten
dc.title.alternativeCage environment and fish welfareen
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber55 s.en
dc.source.issue2004-14en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel