Show simple item record

dc.contributor.authorFyllingen, Inger
dc.contributor.authorSøyland, Henrik
dc.contributor.authorMartinussen, Ingrid
dc.date.accessioned2007-11-05T14:48:50Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113269
dc.description.abstractFra mars til oktober i 1993 ble det utført ukentlig algeovervåking fra en rekke stasjoner fra Svenskegrensen til Tromsø. Algedata fra 30 av disse er sammenholdt med meteorologiske data. Våroppblomstringen startet i februar/mars med Skeletonema costatum og Chaetoceros spp. i Sør-Norge, og i midten av mars med Phaeocystis sp. i Nord-Norge. En ny diatomeoppblomstring med større artsdiversitet pågikk langs hele kysten fra Svenskegrensa til Vestfjorden i slutten av mai til begynnelsen av juli. Oppblomstringen varte lenge p.g.a. tilførsel av næringssalter fra episoder med vinddrevet upwelling. Samtidig pågikk det også blomstring av kalkalgen Emiliana huxleyi. Dinoflagellaten Ceratium furca var årsaken til kraftig rødbrun sjø på vestlandet i september/oktober. Kun små lokale blomstringer av skadelige alger forekom i sesongen. I Byfjorden ved Bergen blomstret Chrysochromulina spp., og i Ryfylke Prymnesium parvum. Dinophysis spp. forekom i relativt høye konsentrasjoner i store deler av sesongen i Sør-Norge og langs Helgelandskysten.en
dc.format.extent3454190 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.5 - 1995en
dc.subjectalgeren
dc.subjectalgaeen
dc.subjectalgeovervåkningen
dc.subjectalgae monitoringen
dc.subjectNorskekystenen
dc.subjectNorwegian coasten
dc.titleAlgeovervåking i Norge 1993en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber75 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record