Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergstad, Odd Aksel
dc.contributor.authorTorstensen, Else
dc.contributor.authorBøhle, Bjørn
dc.date.accessioned2007-10-30T11:51:06Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113219
dc.description.abstractInformation on the species composition, distribution patterns and food-web of micronekton and pelagic fish communities of fjords on the Norwegian Skagerrak coast is assembled based on data from February 1993-1995 herring-sprat surveys and detailed studies in the Knstiansand and Risørfjords in 1995. Herring (Clupea harengus) and sprat (Sprattus sprattus) were charactenstic species in many fjords, and also in the Kristiansand and Risør fjords. In addition, several gadoid fishes occurred. Euphausiids dominated among the invertebrates, but in the deeper open Kristiansand-fjord, Pasiphaea sp. and Pandalus borealis were abundant in the deeper layers. The community in the Kristiandsandfjord resembled that found in the adjacent Skagerrak deepwater. It is suggested that ocean-fjord interactions are relativeley pronounced in the rather small fjords along the Norwegian Skagerrak coast, and because advective and migratory exchanges across the sill are supposedly important processes, sill depth is important in determining the dynamics and structure of the pelagic cormmunities. NORSK SAMMENDRAG: Arbeidet summerer opp resultater fra akustiske sild- og brislingundersøkelser foretatt i februar-mars langs kysten fia Kristiansand til Svenskegrensen i årene 1993-95, og spesielt mer detaljerte undersøkelser utført vinteren 1995 i Kristiansandsfjorden og Nordfjorden ved Risør. Kristiansandsfjorden, som er relativt åpen og har dyp terskel, hadde et mer artsrikt pelagisk samfunn enn Risørfjorden som har grunn terskel og lavt oksygeninnhold i dypvan.net i fjordbassenget. Sild og brisling var karakteristiske arter i begge fjorder som langs Skagerrak-kysten generelt, i Kristiansandsfjorden også dyp-pelagisk. I Kristiansandsfjorden forekom også en rekke torskefisk pelagisk. I Risørfjorden var krill eneste tallrike pelagiske krepsdyr. I Kristiansandsfjorden er også krill dominerende i antall, men dyp-pelagisk var Pasiphaea sp. og Pandalus borealis tallrike. Kristiansandsfjorden er, mer enn Risørfjorden, å regne som en dyp havbukt med en pelagisk fauna lik den en finner i havet utenfor. Erfaringene fia sild- og brislingundersøkelsene tyder på at de pelagiske samfunnene observert i Kristiansand og Risør er representative for h.h.v. relativt åpne og lukkede fjorder på Skagerrakkysten. Interaksjoner mellom hav og fjord er trolig av stor, men varierende betydning for sammensetning og dynamikk i dyresamfunnene i disse relativt små fjordene.en
dc.format.extent2675034 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.5 - 1996en
dc.subjectSkagerrakkystenen
dc.subjectSkagerrak coasten
dc.subjectsilden
dc.subjectherringen
dc.subjectbrislingen
dc.subjectspraten
dc.subjectpelagic fish
dc.subjectpelagisk fisk
dc.titleMicronekton and pelagic fishes in fjords on the Norwegian Skagerrak coast in winteren
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber48 s.en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel