Show simple item record

dc.contributor.authorKorsbrekke, Knut
dc.date.accessioned2007-11-05T13:33:12Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/113177
dc.description.abstractThe survey acoustically covered Cod, Haddock, Saithe and Redfish in the coastal areas from 71° north southwards including Røstbanken and the Vestfjorden area. Altogether 875 agesamples of cod from 26 trawl station were taken and 452 agesamples of haddock from 17 trawlstations. The redfish was sampled with 171 agesamples from 9 different trawl stations. The survey results estimates the abundance of North East Arctic Cod to 178 thousand tonnes, 40 thousand tonnes of Coastal Cod, 28 thousand tonnes of Haddock and 108 thousand tons of Saithe. The estimate of Coastal Cod has decreased since 1992, but not drastically. The abundance of Haddock is half of the "peak" year 1994, but some of the variation in abundance can be due to changes in geographical distribution. The low abundance estimate of North East Arctic Cod is worrying. The overall decrease in the period 1993-1996 is much larger than expected. The spawning stock is dominated by the 1989 yearclass, but the 1990 yearclass contributes with a significant proportion. The mean weight and length at age are higher than predicted in the Report from the Arctic Fisheries Working Group. In 1994 and 1995 the relative proportion of the total abundance of North East Arctic Cod was relatively high in the Vestfjorden area. This year the proportion is drastically reduced and a very low abundance was estimated in the Vestfjorden area. The hydrographical investigations suggests favourable temperature conditions for spawning and can not be used to explain the very low abundance estimate.NORSK SAMMENDRAG:Toktets akustiske dekning av torsk, hyse, sei og uer dekket kystområdet fra 71° nord sørover til og med Røstbanken samt Vestfjorden. Tilsammen ble det tatt 875 individprøver av torsk fra 26 stasjoner og det ble tatt 452 individprøver av hyse fra 17 stasjoner. Det ble tatt i alt 171 individprøver av uer fordelt på 9 stasjoner. Dekningen ga et mengdeanslag på 178 tusen tonn skrei, 40 tusen tonn kysttorsk, 28 tusen tonn hyse og 108 tusen tonn sei. Kysttorsken har vist en jevn nedgang siden 1992, men dette er ingen drastisk utvikling. Mengden av hyse er halvparten av toppåret 1994, men mye av variasjonen i observert mengde nok skyldes endringer i utbredelse. Mengdeestimatet av skrei er foruroligende lavt. Ser man utviklingen fra 1993- 1996 under ett, skjer nedgangen langt raskere enn forventet. Gyteskreien domineres i første rekke av 1989 årsklassen, men også 1990 årsklassen bidrar. Gjennomsnittlig lengde og vekt ved alder for disse 2 aldersgruppene er noe høyere enn hva som er predikert i rapporten for 1996 fra Arctic Fisheries Working Group. I 1994 og 1995 er den relative andelen av skrei i Vestfjorden høy . Denne andelen er kraftig redusert slik at det i år var svært små mengder med skrei som ble registrert i Vestfjorden. De hydrografiske undersøkelsene antyder at temperaturforholdene var gode for gyting og kan ikke brukes som forklaring på det dårlige innsiget til Lofoten.en
dc.format.extent1368805 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.26 - 1996en
dc.subjectskreien
dc.subjectnorth east arctic coden
dc.subjectbestandsberegningen
dc.subjectstock assessmenten
dc.subjectpopulasjonsparametreen
dc.subjectpopulation parametersen
dc.titleUndersøkelser av skreiinnsiget til Lofoten 1996en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber36 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record