Show simple item record

dc.contributor.authorSollie, Aadne
dc.contributor.authorGjøsæter, Jakob
dc.date.accessioned2007-11-05T15:37:14Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.issn0071-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/112855
dc.description.abstractSome important fish species as cod, pollack and whiting have their nursery areas in the littoral zone. A study of the abundance of these species in the littoral zone can therefore give an indication of recruitment. Studies in the littoral zone can also give indications on the environmental situation along the coast. This report describe the situation during the autumn 1994. The studies covering the Norwegian Skagerrak coast from Vest Agder til1 the border between Norway and Sweden were conducted 14 September - 1 October 1994. A total of 119 hauls were taken with a beach seine. The 1994-yearclass of cod was rather poor, but stronger than average for the last ten years in region 2 and 5 (see Fig 1). Much less older cod was caught this year than the last ten years. Only west of Arendal the catches were better than average. Whiting also had a week year-class, and weaker than average for the last ten years in all regions. The year-class of pollack was much stronger than average for the last ten years in the regions west of Kragerø. From the Greenlandsfjords and eastwards the year-class was weaker than average. The 0-group of sprat and herring was abundant. The catches of sea trout was stronger than average for the last ten years in some regions (3, and 5) and weaker in the others. Gobies were less abundant than in resent years. The sea grass (Zostera marina) were more abundant this year than in previous years in serveral areas.NORSK SAMMENDRAG:En del viktige fiskearter som torsk, lyr og sei har sine oppvekstområder i strandsonen. Derfor kan en undersøkelse av forekomsten av årets yngel, såkalt 0-gruppe, i strandsonen gi et godt bilde av hvordan rekrutteringen til disse artene blir i kommende år. Undersøkelser i strandsonen kan også gi indikasjoner på miljøtilstanden langs kysten. Denne rapporten gir en beskrivelse av situasjonen hØsten 1994, med spesiell vekt på rekrutteringen av de fiskeartene som er viktigst som ressurs for fiskeriene, for rekreasjons- og hobbyfiske og på forhold som kan antyde miljøforandringer. Undersøkelsene, som dekket Skagerrakkysten fra Torvefjorden i Vest-Agder til Indre Oslofjord og Hvalerområdet, ble gjennomført med strandnot i tidsrommet 14. september - 1. oktober 1994. Totalt ble 119 nottrekk tatt. Årsklassen av 0-gruppe torsk var forholdsvis svak, men i region 2 (Høvåg - Arendal) og 5 (ytre Oslofjord) var den sterkere enn siste tiårsmiddel. .Det ble fanget mye mindre eldre torsk enn gjennomsnitt for de siste ti år. Bare vest for Arendal var fangstene bedre enn gjennomsnitt. Hvitting hadde en svak årsklasse, og svakere enn siste tiårsmiddel i alle regionene. Årsklassen av lyr var mye sterkere enn gjennomsnitt for siste ti år i regionene vest for Kragerø. Fra Grenlandsfjordene og østover var årsklassen svakere enn gjennomsnitt. 0-gruppen av sild og brisling var tallrik. Fangstene av ørret var større enn siste tiårsmiddel i region 1 (Kristiansandområdet), 3 (Høvåg- Arendal) og 5 (Grenlandsfjordene), ellers mindre. Kutlingene var i år langt mindre tallrike enn i foregående år. Ålegresset var i år som i fjor mer vanlig enn på mange år. Dette gjelder f.eks. områdene ved Lyngør, ved Kragerø, Sandefjord og ved Nøtterø - Tjøme.en
dc.format.extent1361915 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHavforskningsinstitutteten
dc.relation.ispartofseriesFisken og haveten
dc.relation.ispartofseriesNr.7 - 1995en
dc.subjectrekrutteringen
dc.subjectrecruitmenten
dc.subjectstrandsonenen
dc.subjectlittoral zoneen
dc.subjectmiljøtilstanden
dc.subjectenvironmental conditionsen
dc.titleFiskerekruttering og miljøforhold i strandsonen langs den Norske Skagerrakkysten høsten 1994en
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber25 s.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record