Now showing items 1-20 of 3855

  • Program for overvåking av fôr til landdyr - Årsrapport for prøver analysert av Havforskningsinstituttet i 2021 

   Sele, Veronika; Lie, Kai Kristoffer; Storesund, Julia Endresen; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2022 - 16, Research report, 2022)
   Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for landdyr fôr utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og Europeisk regelverk på dyrefôr. Havforskningsinstituttet utførte i 2021 et utvalg av ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - risikovurdering — Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Andersen, Lasse Berg; Bjørn, Pål Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Solberg, Monica Favnebøe; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 12, Research report, 2022)
   «Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022» omfatter effekter av lakselus, virus og genetisk innkryssing på vill laksefisk, utslipp fra oppdrettsanlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, effekter av torskeoppdrett ...
  • Effects of the electromagnetic field used in hydrocarbon surveys on marine organisms 

   Durif, Caroline; Zhang, Guosong; Cresci, Alessandro; Skiftesvik, Anne Berit; Browman, Howard; Sivle, Lise Doksæter; Nyquist, Daniel; Jensen, Hans Roger; Solheim, Jon Gunnar (Rapport fra havforskningen;2022 - 23, Research report, 2022)
   Controlled Source Electromagnetics (CSEM) technology has been used in the exploration for hydrocarbon reservoirs. It consists of an electric dipole source which is towed horizontally 30-50 m above the seabed or 10 m below ...
  • Testing of acoustic stock estimation of spawning capelin 

   Pena, Hector; Totland, Atle; Øvredal, Jan Tore (Toktrapport, Research report, 2019)
  • Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2021 

   Skaret, Georg; Pena, Hector; Totland, Atle; Zhang, Guosong; Hellenbrecht, Lea Marie; Karlson, Stine; Pedersen, Ronald; Tonheim, Susanne; Rist, Frøydis; Anthonypillai, Valentine (Toktrapport;2021 - 5, Research report, 2021)
   This report describes the third in a series of trawl-acoustic monitoring surveys of the spawning stock of capelin during the migration to the coast. The survey is a response to a proposal from the industry to evaluate the ...
  • Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2020 

   Skaret, Georg; Pena, Hector; Totland, Atle; Anthonypillai, Valentine; Karlson, Stine; Drivenes, Lage; Røttingen, Jostein; Bogetveit, Frøydis Rist (Toktrapport;2020 - 2, Research report, 2020)
   This report describes the second in a series of three trawl-acoustic monitoring surveys of the spawning stock of capelin during the migration to the coast. The survey is a response to a proposal from the industry to evaluate ...
  • Program for overvåking av fiskefôr : Årsrapport for prøver innsamlet i 2021 

   Sele, Veronika; Lundebye, Anne-Katrine; Berntssen, Marc HG; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer; Philip, Antony J. Prabhu; Nøstbakken, Ole Jakob; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2022 - 22, Research report, 2022)
  • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2021 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

   Wennevik, Vidar; Ambjørndalen, Vegard M.; Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Florø-Larsen, Bjørn (Rapport fra havforskningen;2022 - 21, Research report, 2022)
  • The Norwegian small scale fishery and data provided for the IHH FAO-Duke-WorldFish project 

   Nedreaas, Kjell Harald; Kuhnle, Grethe Aagaard; Iversen, Svein Arnholt; Kjellevold, Marian (Rapport fra havforskningen;2022 - 18, Research report, 2022)
  • Vandring hos postsmolt av laks fra Vikedals- og Dirdalselven i Boknafjorden 2021 

   Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Llinares, Rosa Maria Serra (Rapport fra havforskningen;2022 - 20, Research report, 2022)
  • Lakselusinfestasjon på vi l laksefisk våren 2022 : Framdriftsrapport til Mattilsynet 

   Nilsen, Rune; Serra-Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Uglem, Ingebrigt; Lehmann, Gunnar Bekke; Karlsen, Ørjan (Rapport fra havforskningen;2022 - 19, Research report, 2022)
  • Strandkrabber Carcinus maenas og strandkrabbefiskeri 

   van der Meeren, Gro Ingleid; Zimmermann, Fabian; Utne-Palm, Anne Christine; Wiech, Martin; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Kleiven, Alf Ring; Kleiven, Portia Joy Nillos; Jørgensen, Terje; Marcussen, Johanna Bjånes (Rapport fra havforskningen;2022 - 15, Research report, 2022)
   I Norge er strandkrabber, Carcinus maenas, kjent og for mange, kjær naturlig del av dyrelivet. De opptrer på grunne strender, blir ivrig fanget av barn, men er egentlig undervurdert som produkt. Dette er en art som kanskje ...
  • Gytefeltskartlegging Nordøstarktisk hyse: Toktnummer 2022609 

   Johannesen, Edda; Gabrielsen, Heidi Kathrine; Frøysa, Håvard G; Holm, Else Agnete; Husebø, Åse; Pedersen, Ronald; Petersen, Marianne; Seim, Silje Elisabeth (Toktrapport;2022 - 8, Research report, 2022)
   Gytekartleggingstokt for nordøstarktisk hyse ble gjennomført 8. -19. april 2022 med FF Kristine Bonnevie. Toktet startet i Bodø og ble avsluttet i Tromsø. Toktet dekket det antatte gyteområdet langs Eggakanten mellom ...
  • Alien marine species in Norway - Mapping, monitoring and assessment of vectors for introductions 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Falkenhaug, Tone; Fossøy, Frode; Forsgren, Elisabet; Grefsrud, Ellen Sofie; Hjelset, Ann Merete; Hanssen, Frank Ole; Husby, Even; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein; Olsen, Siri Aaserud; Sandvik, Hanno (Rapport fra havforskningen;2022 - 8, Research report, 2022-04-28)
   Norway has the second longest coastline in the world, and it is challenging to monitor non-indigenous marine species (NIMS) along the entire shore including the Norwegian areas in the Barents Sea and along Svalbard. There ...
  • Metodikk for kartlegging og overvåkning av fremmede marine arter i Norge - Forslag til nasjonalt program 

   Husa, Vivian; Agnalt, Ann-Lisbeth; Falkenhaug, Tone; Forsgren, Elisabet; Fossøy, Frode; Grefsrud, Ellen Sofie; Hanssen, Frank Ole; Jelmert, Anders; Mortensen, Stein (Rapport fra havforskningen;2022 - 10, Research report, 2022-04-28)
   Norge har i dag overvåkning av enkelte fremmede marine arter og en sporadisk generell kartlegging av forekomsten av slike arter langs deler av kysten. Det er derfor behov for en systematisk plan for kartlegging og overvåkning ...
  • Testing of trawl-acoustic stock estimation of spawning capelin 2022 

   Skaret, Georg; Pena, Hector; Totland, Atle; Tenningen, Maria; Zhang, Guosong (Toktrapport;2022 - 4, Research report, 2022)
   This report describes the fourth in a series of trawl-acoustic monitoring surveys of the spawning stock of capelin during the migration to the coast. The survey is a response to a proposal from the industry to evaluate the ...
  • Råd for tobisfiskeriet i norsk sone for 2022 - Tobistokt i Nordsjøen 27. april-12. mai 2022 

   Johnsen, Espen (Toktrapport;2022 - 6, Research report, 2022)
   Tobistoktet i 2022 viser at rekrutteringen (ettåringer) av havsil (tobis) i sørlige del av norsk sone av Nordsjøen er lavere enn middels, men individvekten for disse ettåringene er høyere enn gjennomsnittet i tidsserien ...
  • Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2022 

   Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Vatnehol, Sindre; Slotte, Aril (Toktrapport;2022 - 2, Research report, 2022-03-28)
   Toktnummer 2022821 og 2022822
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022 - kunnskapsstatus - Effekter på miljø og dyrevelferd i norsk fiskeoppdrett 

   Grefsrud, Ellen Sofie; Bjørn, Pål Arne; Grøsvik, Bjørn Einar; Hansen, Pia Kupka; Husa, Vivian; Karlsen, Ørjan; Kvamme, Bjørn Olav; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Solberg, Monica Favnebøe; Stien, Lars Helge (Rapport fra havforskningen;2022 - 13, Research report, 2022-05-04)
   Oppdrett i åpne merder gjør at smittestoffer fra oppdrettsanleggene vil kunne drive fra merdene og ut i miljøet. Lakselus som slippes fra hunnlus som sitter på oppdrettsfisk antas, i oppdrettsintensive områder, å være den ...
  • Skreitokt 2021 - Kartlegging av gytebestanden av skrei i 2021 

   Fuglebakk, Edvin; Thorsen, Anders (Toktrapport;2022 - 1, Research report, 2022)
   Toktnummer 2021204