Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBodvin, Torjan
dc.contributor.authorMortensen, Stein H.
dc.contributor.authorJelmert, Anders
dc.contributor.authorStrand, Øivind
dc.contributor.authorGrefsrud, Ellen Sofie
dc.date.accessioned2011-06-24T12:10:04Z
dc.date.available2011-06-24T12:10:04Z
dc.date.issued2011-06-24T12:10:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/109531
dc.descriptionRapporten vil bli publisert som en DN-rapporten_US
dc.description.abstractDenne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. i Norge. Handlingsplanen har som målsetning å sikre langsiktig overlevelse og eventuell beskatning av denne rødlistete arten i Norge. Det foreslåes at flatøsters utpekes som prioritert art. Foreslåtte tiltak omfatter inventering, kartlegging og systematisk overvåkning, sikring av lokaliteter mot habitatødeleggelse, skjøtsel og biotopforbedrende tiltak, informasjonstiltak og dialog med berørte parter. Fylkesmannen i Aust-Agder har fått i oppdrag å ha en koordinerende rolle i forbindelse med utarbeidelse av denne handlingsplanen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectoystersen_US
dc.subjectøstersen_US
dc.titleHandlingsplan for europeisk flatøsters, Ostrea edulis L.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en_US
dc.source.pagenumber24 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel