Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnusson, Jan
dc.contributor.authorJohnsen, Torbjørn Martin
dc.contributor.authorGjøsæter, Jakob
dc.contributor.authorLømsland, Evy R.
dc.contributor.authorSollie, Aadne
dc.date.accessioned2010-09-17T10:33:04Z
dc.date.available2010-09-17T10:33:04Z
dc.date.issued2000-06-01
dc.identifier.isbn82-577-3870-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/109507
dc.descriptionPublished with permission from NIVA, homepage: http://www.niva.noen_US
dc.description.abstractVannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og nedbørrik. Intensive regnskyll ga flom i elvene og overløp til renseanleggene ble tatt i bruk. Høyere næringssaltkonsentrasjon, større planteplanktonbiomasse og dårligere siktedyp preget situasjonen i fjordens overflatevann. Det ble utferdet advarsel mot bading på utvalgte badeplasser i noen dager. Selv om juni var relativt dårlig ble forholdene i juli bedre og i august bra. Sammenlignet med eldre observasjoner ble den positive utviklingen i fjordens vannkvalitet bekreftet. bekreftet. Vinteren 1999 var igjen mild og de klimatiske forhold mindre gunstige for en større dypvannsfornyelse. Det var ikke noen dypvannsfornyelse i Bunnefjorden som hadde hydrogensulfidholdig dypvann hele året (ca. 60 meters dyp til bunn). Det ble også lave oksygenkonsentrasjoner i Lysakerfjorden og Vestfjorden høsten 1999. I samband med en vannutskiftning i oktober ble det rapportert fiskedød enkelte steder i Vestfjorden hos fisk fanget i nett og ruser. Selv om oksygensituasjonen 1999 var mindre bra enn tidligere, er det fortsatt en positiv tendens i Vestfjordens dypvann (1973-99), og ikke noen klar negativ tendens i Bunnefjordens dypvann. De mindre gode oksygenforholdene sammenfaller i tid med en nedgang i fangst av reker og med enkelte unntak generelt noe dårligere fiske i fjorden. Fangsten av O-gruppe torsk i grunntvannsområdene i Vestfjorden var dårligere enn i 1998, noe som skyldes en generelt svak årsklasse langs Skagerrakkysten. Det er gjort små, men akseptable fangster i på gjenopprettede stasjoner i Bunnefjorden, hvor tilstanden tidligere var så dårlig at stasjonene ble nedlagt i 1964.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIVAen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;OR-4246
dc.subjectOslofjordenen_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjectforurensningen_US
dc.subjecthydrographyen_US
dc.subjecthydrografien_US
dc.titleOvervåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1999 [Fagrådsrapport nr. 77]en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Environmental chemistry, natural environmental chemistry: 446en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecotoxicology: 489en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497en_US
dc.source.pagenumber64 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel