Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMagnusson, Jan
dc.contributor.authorJohnsen, Torbjørn Martin
dc.contributor.authorBeyer, Fredrik
dc.contributor.authorGjøsæter, Jakob
dc.contributor.authorLømsland, Evy R.
dc.contributor.authorSollie, Aadne
dc.date.accessioned2010-09-17T09:32:33Z
dc.date.available2010-09-17T09:32:33Z
dc.date.issued1999-06-01
dc.identifier.isbn82-577-3662-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/109505
dc.descriptionPublished with permission from NIVA, homepage: http://www.niva.noen_US
dc.description.abstractVannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite gunstig for dypvannsfornyelsen og det var meget liten dypvannfornyelse i Bunnefjorden. Dette førte til meget lav oksygenkonsentrasjon høsten 1998 og dannelse av den giftige gassen hydrogensulfid fra ca. 70-80 meters dyp til bunn (150 meter). Også i Vestfjorden var oksygenkonsentrasjonen om høsten noe lavere enn de nærmest foregående årene og i Drøbaksundet var oksygenkonsentrasjonen i august betydelig lavere enn tidligere (1973-82). En innstrømning av nytt vann til sundet i oktober 1998 bragte konsentrasjonen tilbake til normal nivå, dog ikke mellom 10 til 60 meters dyp. Forekomsten av reker av forskjellige slag har vist en positiv utvikling i de senere år. 1998 var dog et tilbakeslag sammenlignet med 1996. Det ble ikke funnet reker i Bunnefjorden og forholdene i Lysakerfjorden var også dårlige. Derimot var fangsten av 0-gruppe torsk i gruntvannsområdene i Vestfjorden den fjerde største siden måleseriens start i 1936, noe som skyldes en generelt sterk årsklasse langs Skagerrakkysten. Det ble også gjort små men akseptable fangster på de nyopprettede stasjonene i Bunnefjorden i 1998, hvor tilstanden tidligere var så dårlig at stasjonene ble nedlagt i 1964. Observasjonene i 1998 bekrefter tidligere trender i fjordens forurensningsutvikling. Vannkvaliteten i overflatelaget har blitt bedre etter gjennomførte rensetiltak og det har vært en liten men positiv utvikling i dypvannet i Vestfjorden, men ikke i Bunnefjordenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIVAen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;OR-4058
dc.subjectOslofjordenen_US
dc.subjectpollutionen_US
dc.subjectforurensningen_US
dc.subjecthydrographyen_US
dc.subjecthydrografien_US
dc.titleOvervåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1998 [Fagrådsrapport nr. 71]en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Environmental chemistry, natural environmental chemistry: 446en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecotoxicology: 489en_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497en_US
dc.source.pagenumber67 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel