• Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov (TA-nummer 2715/2010) 

      Iversen, Eigil rune; Kristensen, Torstein; Aanes, Karl Jan; Fosså, Jan helge; van der Meeren, Terje; Jensen, Tor; Rye, Henrik; Løkeland, Mads; Thornhill, Maria; Bøe, Reidulv; Dekko, Trygve; Dalen, Marius; Sørby, Harald; Storbraaten, Glenn; Braastad, Grethe (Research report, 2010)
      Det er gjort en sammenstilling av vårt erfaringsgrunnlag når det gjelder deponering av gråberg og avgang og miljøvurderinger knyttet til bergindustriens bruk av kjemikalier. Det er tatt utgangspunkt i nasjonale og ...