• Do background levels of the pesticide pirimiphosmethyl in plant-based aquafeeds affect food safety of farmed Atlantic salmon? 

   Berntssen, Marc HG; Hoogenveen, Rudolf; Rosenlund, Grethe; Garlito, Borja; Zeilmaker, Marco J. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The substitution of fish oil and fishmeal with plant-based ingredients in commercial aquafeeds for Atlantic salmon, may introduce novel contaminants that have not previously been associated with farmed fish. The organophosphate ...
  • Future feed control – Tracing banned bovine material in insect meal 

   Belghit, Ikram; Varunjikar, Madhushri Shrikant; Lecrenier, Marie-Caroline; Steinhilber, A.; Niedzwiecka, A.; Wang, Y.V.; Dieu, Marc; Azzollini, D.; Lie, Kai Kristoffer; Lock, Erik Jan Robert; Berntssen, Marc HG; Renard, Patricia; Zagon, Jutta; Fumière, Olivier; van Loon, Loon; Larsen, Thomas; Poetz, O.; Braeuning, Albert; Palmblad, Magnus; Rasinger, Josef (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In the present study, we assessed if different legacy and novel molecular analyses approaches can detect and trace prohibited bovine material in insects reared to produce processed animal protein (PAP). Newly hatched black ...
  • Program for overvåking av fiskefôr - Årsapport for prøver innsamlet i 2020 

   Sele, Veronika; Berntssen, Marc HG; Prabhu, P. Antony Jesu; Lundebye, Anne-Katrine; Lie, Kai Kristoffer; Espe, Marit; Storesund, Julia Endresen; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2021 - 28, Research report, 2021)
   Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet. I 2020 ankom det 85 fiskefôr, 9 fiskemel, 9 vegetabilske mel, 10 fiskeoljer, 8 vegetabilske oljer, 4 insektmel og 16 premikser som ble ...
  • Program for overvåking av fiskefôr - Årsrapport for prøver innsamlet i 2019 

   Ørnsrud, Robin; Silva, Marta Sofia; Berntssen, Marc HG; Lundebye, Anne-Katrine; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer; Waagbø, Rune; Sele, Veronika (Rapport fra havforskningen;2020 - 34, Research report, 2020)
   Overvåknings- og kartleggingsprogrammet for fiskefôr utføres på vegne av Mattilsynet som en del av Norges oppfølging av nasjonalt og europeisk regelverk på dyrefôr. Programmet gjennomføres for å få et situasjonsbilde av ...
  • Program for overvåking av fiskefôr : Årsrapport for prøver innsamlet i 2021 

   Sele, Veronika; Lundebye, Anne-Katrine; Berntssen, Marc HG; Storesund, Julia Endresen; Lie, Kai Kristoffer; Philip, Antony J. Prabhu; Nøstbakken, Ole Jakob; Waagbø, Rune; Ørnsrud, Robin (Rapport fra havforskningen;2022 - 22, Research report, 2022)
  • Undesirables in Mesopelagic Species and Implications for Food and Feed Safety—Insights from Norwegian Fjords 

   Wiech, Martin; Silva, Marta Sofia; Meier, Sonnich; Tibon, Jojo; Berntssen, Marc HG; Duinker, Arne; Sanden, Monica (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Use of (Q)SAR genotoxicity predictions and fuzzy multicriteria decision-making for priority ranking of ethoxyquin transformation products 

   Rasinger, Josef; Frenzel, F.; Braeuning, A.; Bernhard, Annette; Ørnsrud, Robin; Merel, Sylvain Alain Yves; Berntssen, Marc HG (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Ethoxyquin (EQ; 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline) has been used as an antioxidant in feed for pets and food-producing animals, including farmed fish such as Atlantic salmon. In Europe, the authorization for ...
  • Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter 

   Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Runar Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Marialena; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og ...