Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

  Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport, Research report, 2021)
  Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
 • Hydropower-induced selection of behavioural traits in Atlantic salmon (Salmo salar) 

  Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Olsen, Esben M.; Forseth, Torbjørn; Höglund, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Renewable energy projects such as hydropower facilities contribute towards meeting the world`s growing energy demands and urgent need for mitigating climate change. However, such infrastructure has the potential to ...
 • Toxicity assessment of urban marine sediments from Western Norway using a battery of stress-activated receptors and cell-based bioassays from fish 

  Goksøyr, Siri Øfsthus; Sørensen, Helene; Grøsvik, Bjørn Einar; Pampanin, Daniela Maria; Goksøyr, Anders; Karlsen, Odd André (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  A luciferase reporter gene-based bioassay battery consisting of stress-activated receptors from fish, complemented with traditional fish cell-based bioassays, were used to assess the toxicity of marine sediment samples ...
 • Five centuries of cod catches in Eastern Canada 

  Schijns, Rebecca; Froese, Rainer; Hutchings, Jeffrey; Pauly, Daniel (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  The fishery for Northern Atlantic cod (Gadus morhua) off Newfoundland and Labrador, Eastern Canada, presents the most spectacular case of an exploited stock crashed in a few decades by an industrial bottom trawl fishery ...
 • Ernæringsbehov og fôring for optimal helse og overlevelse av rensefisk - Del 1 berggylt 

  Lein, Ingrid; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Bæverfjord, Grete; Hamre, Kristin (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
  Berggylt bør i alle livsstadier tilbys fôr som er prosessert ved lave temperaturer, som agglomerering eller kaldekstrudering, fordi dette gir bedre mineralisering og mindre deformiteter, og også redusert dødelighet hos ...

Vis flere