Now showing items 1-20 of 11544

  • Annual report on health monitoring of wild anadromous salmonids in Norway 2023 - Screening of Atlantic salmon postsmolts from Boknafjorden and Hardangerfjorden and sea trout from Hitra for pathogen infections 

   Madhun, Abdullah Sami; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune (Rapport fra havforskningen;2024 - 13, Research report, 2024)
   The Institute of Marine Research has investigated the prevalence of infectious salmon anemia virus (ISAV), salmonid alphavirus (SAV, PD virus), piscine orthoreovirus 1 (PRV-1), piscine myocarditis virus (PMCV) and bacterial ...
  • Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2024 - Produksjonsdødelighet hos oppdrettsfisk og miljøeffekter av norsk fiskeoppdrett 

   Agnalt, Ann-Lisbeth; Diserud, Ola Håvard; Dunlop, Katherine Mary; Escobar, Rosa; Fiske, Peder; Folkedal, Ole; Glover, Kevin Alan; Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Hannisdal, Rita; Hindar, Kjetil; Jansson, Eeva; Johnsen, Ingrid Askeland; Karlsson, Sten; Nedreaas, Kjell Harald; Nilsson, Jonatan; Parsons, Aoife Elizabeth; Sandvik, Anne Dagrun; Serra Llinares, Rosa Maria; Skaala, Øystein; Skern-Mauritzen, Rasmus; Skiftesvik, Anne Berit; Stöger, Elisabeth; Utne, Kjell Rong; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2024 - 4, Research report, 2024)
  • Kartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°N 

   Fall, Johanna Jennifer Elisabeth; Nedreaas, Kjell Harald; Ono, Kotaro; Otterå, Håkon Magne; Gundersen, Sofie (Rapport fra havforskningen;2024 - 9, Research report, 2024)
   Formålet med denne rapporten er kartlegging av fiskeriaktivitet og annen menneskelig aktivitet på og rundt høyt verdisatte gytefelt for kysttorsk for å identifisere områder som kan egne seg som verneområder. Rapporten ...
  • Risk assessment of grilled and barbecued food 

   Mariussen, Espen; Alexander, Jan; Bukhvalova, Barbara Alexandra; Dahl, Lisbeth Jane; Kvalem, Helen Engelstad; Olsen, Ann-Karin Hardie; Schlabach, Martin; Amlund, Heidi; Hannisdal, Rita; Ruus, Anders; Samdal, Ingunn Anita; Knutsen, Helle Katrine (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  • The effects of freezing and thawing on Alaria esculenta 

   Sund, Randi; Rustad, Turid; Duinker, Arne; Skipnes, Dagbjørn (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Seaweeds must be stabilised shortly after harvesting to avoid rapid deterioration. To handle large amounts harvested during a short period, freezing and frozen storage until utilisation or further processing is one of the ...
  • Mareanotokt 2023 leg 2 - Toktrapport 2023001009 

   Buhl-Mortensen, Pål; Bellec, Valerie Karin; Olssøn, Ragni; Strømme, Marte Louise; Wiberg, Daniel Hesjedal; Sveistrup, Anne (Toktrapport;2024 - 2, Research report, 2024)
   Tokt # 2023001009 (Mareano leg 2) ble gjennomført 3. til 15. juli 2023 med FF G. O. Sars. Fire kartleggingsområder i Nordsjøen og Skagerrak ble undersøkt (Fig. 1). 43 stasjoner (inkl. 4 stasjoner for bunnprøvetaking) ble ...
  • Prøvefiske med trollgarn og åleruser på grunt vatn om hausten - Strekninga Florø Ryfylke i perioden 2015-2023 

   Otterå, Håkon Magne; Bjelland, Otte; Hinriksson, Jan; Næss, Harald; Nedreaas, Kjell Harald (Toktrapport;2024 - 4, Research report, 2024)
   I denne rapporten samanfattar vi prøvefisket med trollgarn og åleruser etter torsk som har vorte gjennomført på faste stasjonar langs Vestlandskysten mellom Ryfylke og Florø sidan 2015. Vi legg særleg vekt på å beskriva ...
  • Toktrapport fra reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 - Reketoktet i Skagerrak og Norskerenna 2021 

   Søvik, Guldborg; Melaa, Katrine Wilhelmsen; Thangstad, Trude Hauge; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 6, Research report, 2024)
   Havforskningsinstituttet (HI) har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt med fokus på dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna, for å overvåke bestanden og samle inn data på geografisk fordeling, ...
  • Sluttrapport for prosjekt: "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval" - FHF 901681 

   Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter; Biuw, Martin; Rikardsen, Audun H. (Rapport fra havforskningen;2024 - 10, Research report, 2024)
   Spekkhoggere og knølhval i norske farvann følger den pelagiske fiskeflåten og beiter på fisken som blir samlet sammen av nøtene. Disse interaksjonene har ved flere anledninger ført til skade eller død av hval, og fangsttap ...
  • Hazard and catch composition of ghost fishing gear revealed by a citizen science clean-up initiative 

   Thorbjørnsen, Susanna Huneide; Synnes, Ann-Elin; Løset, Ingrid Disch; Kleiven, Alf Ring (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Follow-up fishery survey in the Hywind Tampen offshore wind power field during construction and early operation 

   Tenningen, Maria; McQueen, Kate; Mørk, Herdis Langøy; de Jong, Karen (Toktrapport;2024 - 5, Research report, 2024)
   The aim of the cruise was to follow up the pre-construction studies in Hywind Tampen in 2022. In march 2023, when this cruise was carried out, seven of the eleven planned turbines were in operation. As in 2022, the experiments ...
  • Interannual differences in sea ice regime in the north-western Barents Sea cause major changes in summer pelagic production and export mechanisms 

   Amargant I Arumi, Marti; Müller, Oliver; Bodur, Yasemin Vicdan; Ntinou, Iliana Vasiliki; Vonnahme, Tobias; Assmy, Philipp Kurt Wolf; Kohlbach, Doreen; Chierici, Melissa; Jones, Elizabeth Marie; Olsen, Lasse Mork; Tsagaraki, Tatiana; Reigstad, Marit; Bratbak, Gunnar; Gradinger, Rolf Rudolf (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The Barents Sea is a highly dynamic and productive marine ecosystem and a hotspot of global warming. Variability in sea ice extent is a common feature in the Barents Sea with substantial movements of the sea ice edge on ...
  • Diversity, habitat endemicity and trophic ecology of the fauna of Loki’s Castle vent field on the Arctic Mid-Ocean Ridge 

   Eilertsen, Mari Heggernes; Kongsrud, Jon Anders; Tandberg, Anne Helene S.; Alvestad, Tom; Budaeva, Nataliya; Martell, Luis; Ramalho, Sofia P.; Falkenhaug, Tone; Huys, Rony; Oug, Eivind; Bakken, Torkild; Høisæter, Tore; Rauch, Cessa; Carvalho, Francisca Maria Correia de; Savchenko, Alexandra; Ulvatn, Tone; Kongshavn, Katrine; Berntsen, Cassandra Mari; Olsen, Bernt Rydland; Pedersen, Rolf B. (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Loki’s Castle Vent Field (LCVF, 2300 m) was discovered in 2008 and represents the first black-smoker vent field discovered on the Arctic Mid-Ocean Ridge (AMOR). However, a comprehensive faunal inventory of the LCVF has not ...
  • Survey report for CRIMAC SFI 2023 

   Handegard, Nils Olav; Allken, Vaneeda; Holmin, Arne Johannes; Johnsen, Espen; Korneliussen, Rolf; Pedersen, Geir; Skjefstad, Joakim; Rogge, Rabea Patricia; Samuelsen, Mikal Arntzen; Tenningen, Maria; Sivle, Lise Doksæter (Toktrapport;2024 - 7, Research report, 2024)
   This cruise report describes the objectives, methods, and preliminary results from the tasks carried out at the CRIMAC SFI survey. The survey was conducted on board RV G.O. Sars between November 15th (Tromsø) and November ...
  • Krabbespredning i nord - Toktrapport 2023200030 

   Marcussen, Johanna Bjånes; Bakke, Snorre; Olsen, Siri Aaserud; Skardhamar, Jofrid; Zimmermann, Fabian (Toktrapport;2024 - 3, Research report, 2024)
   Taskekrabbe (Cancer pagurus) har spredd seg nordover i Troms, men utbredelse og bestandstetthet i Nord-Norge har så langt ikke blitt kartlagt. Det er ukjent om taskekrabbens utbredelsesområder overlapper med kongekrabbens ...
  • Foreløpig råd for tobisfiske i norsk økonomisk sone i 2024 - Faglig grunnlag 

   Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie (Rapport fra havforskningen;2024 - 7, Research report, 2024)
   I henhold til målsetningen i den norske forvaltningsmodellen for tobis tilrår Havforskningsinstituttet (HI) en foreløpig kvote i norsk økonomisk sone av Nordsjøen (NØS-NS) på inntil 19 000 tonn i 2024 der underområdene ...
  • Skreitokt nord - Kartlegging av gytebestanden av skrei nord for Vesterålsbankene 2023 

   Korsbrekke, Knut (Toktrapport;2024 - 1, Research report, 2024)
   Bakgrunnen for gjennomføring av dette toktet er usikkerheten rundt hvor store andeler av skreibestanden som gyter nord for det tradisjonelle skreitoktet. Skulle disse andelene være betydelige kan det ha betydning for ...
  • Distribution and abundance of Norwegian spring-spawning herring during the spawning season in 2024 

   Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre (Toktrapport;2024 - 8, Research report, 2024)
   During the period 13-26th of February 2023 the spawning grounds of Norwegian spring-spawning herring from Møre (62º15 ˊ N) to Tromsøflaket (71 º N) were covered acoustically by the commercial fishing vessels MS Eros and ...
  • Protokoll for vurdering av modningsgrad hos oppdrettstorsk 

   Alix, Maud; Norberg, Birgitta (Rapport fra havforskningen;2024 - 8, Research report, 2024)
   Den gjeldende protokollen for vurdering av modningsnivået hos oppdrettstorsk skisserer distinkte modenhetsstadier hos både hann- og hunntorsk (Gadus morhua). Denne protokollen hjelper til med å evaluere graden av modenhet ...
  • Fasting and its implications for fish welfare in Atlantic salmon aquaculture 

   Hvas, Malthe; Kolarevic, Jelena; Noble, Christopher; Oppedal, Frode; Stien, Lars Helge (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Periods of fasting occur for a multitude of reasons in Atlantic salmon aquaculture. Feed withdrawal is widely used prior to transport, parasite treatments, preslaughter and for depuration purposes in recirculating aquaculture ...