Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport 

  Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport, Research report, 2019)
  Siden 2001 har tilstanden i Ytre Oslofjord blitt overvåket i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Undersøkelsene gir informasjon om forurensende tilførsler til fjordområdet og om miljøtilstanden på bunnen og i vannmassene. ...
 • Introduction to Cultural Services 

  Smaal, Aad C.; Strand, Øivind (Chapter, 2019)
  Cultural services of marine bivalves are of high value as they provide well-being in many different ways. These services are more difficult to quantify but provide a lot of qualities. Shell collectioning, shells as archives, ...
 • WORKING GROUP ON MACHINE LEARNING IN MARINE SCIENCE (WGMLEARN) 

  Malde, Ketil (Research report, 2019)
 • The Continuous Plankton Recorder Survey – Monitoring plankton in the Nordic Sea 

  Edwards, M.; Helaouet, P.; Ostle, C.; Wootton, M.; Strand, Espen; Bagøien, Espen (Chapter, 2018)
  The warm-temperate calanoid copepod Calanus helgolandicus is becoming more common in the Nordic Seas with high records in 2016, which continued into 2017. The Pacific diatom Neodenticula seminae (an indicator of trans-Arctic ...
 • Biomassemodell for stortare - Ressursmodell for fremtidens forvaltning 

  Norderhaug, Kjell Magnus; van Son, Thijs Christiaan; Nikolioudakis, Nikolaos; Thormar, Jonas; Moy, Frithjof Emil; Knutsen, Jan Atle; Elvenes, Sigrid; Steen, Henning (Rapport fra havforskningen;2020 - 7, Research report, 2020)
  En romlig biomassemodell for stortare er utviklet i et pilotområde med gode data for bunn-, dyp- og miljøforhold og med høy oppløsning. Modellen predikerer en total stortarebiomasse på 457 000 tonn innenfor området. ...

Vis flere