Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Model-informed classification of broadband acoustic backscatter from zooplankton in an in situ mesocosm 

  Dunn, Muriel Barbara; McGowan-Yallop, Chelsey; Pedersen, Geir; Falk-Petersen, Stig; Daase, Malin Hildegard Elisabeth; Last, Kim; Langbehn, Tom; Fielding, Sophie; Brierley, Andrew S.; Cottier, Finlo Robert; Basedow, Sünnje Linnéa; Camus, Lionel; Geoffroy, Maxime (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Classification of zooplankton to species with broadband echosounder data could increase the taxonomic resolution of acoustic surveys and reduce the dependence on net and trawl samples for ‘ground truthing’. Supervised ...
 • Fremmedstoffer i flekksteinbit, gråsteinbit og vassild/strømsild - Sluttrapport for kartleggingsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer» 2019-2022 

  Wiech, Martin; Frantzen, Sylvia; Reecht, Yves; Hallfredsson, Elvar Halldor; Nilsen, Bente Merete (Rapport fra havforskningen;2023 - 52, Research report, 2023)
  I dette arbeidet ble det gjennomført en kartlegging av viktige fremmedstoffer i flekksteinbit (Anarhichas minor), gråsteinbit (Anarhichas lupus), vassild (Argentina silus) og strømsild (Argentina sphyraena) fra norske ...
 • Kunnskapsstøtte og råd for regulering av fisket etter leppefisk i 2024 

  Halvorsen, Kim Aleksander Tallaksen; Jørgensen, Terje; Ruud, Marthe Marie; Skiftesvik, Anne Berit (Rapport fra havforskningen;2023 - 59, Research report, 2023)
  Havforskningsinstituttet anbefaler at hovedtrekkene i 2023- reguleringen av fisket etter leppefisk videreføres for 2024 – men tilrår at det presiseres at bestemmelsen i §37, 4. ledd i Forskrift om drift av akvakulturanlegg ...
 • Fangstprøvelotteriet 2022 - erfaringer og resultat 

  Skaret, Georg; Diaz, Justine Emmanuelle; Heggebakken, Lise; Hellenbrecht, Lea Marie; Høines, Åge Sigurd; Johnsen, Espen; Kvamme, Cecilie; Nøttestad, Leif; Salthaug, Are; Stenevik, Erling Kåre; Svendsen, Bjørn Vidar; Tonheim, Susanne; Otterå, Håkon Magne (Rapport fra havforskningen;2023 - 60, Research report, 2023)
  Etter at vi startet opp med fangstprøvelotteriet i 2018 har vi sett en gradvis og betydelig forbedring i prøvetakingen fra de kommersielle pelagiske fiskeriene, og i 2022 mottok vi totalt sett ca 70% av de bestilte prøvene. ...
 • En vurdering av lakselusinfestasjonen i produksjonsområdene 2023 - Sluttrapport til Mattilsynet fra den nasjonale overvåkingen av lakselus på vill laksefisk (NALO) 

  Karlsen, Ørjan; Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Harvey, Alison C.; Wennevik, Vidar (Rapport fra havforskningen;2023 - 58, Research report, 2023)
  For å estimere smittepresset i fjordene og langs kysten under smoltutvandringen, gjennomføres årlig en undersøkelse av forekomsten av lakselus på vill laksefisk basert på fangst av sjøørret og sjørøye med garn og ruse i ...

Vis flere