• Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 - Miljøeffekter av lakseoppdrett 

  Grefsrud, Ellen Sofie; Svåsand, Terje; Glover, Kevin; Husa, Vivian; Hansen, Pia Kupka; Samuelsen, Ole Bent; Sandlund, Nina; Stien, Lars Helge (Fisken og Havet;2019 - 5, Research report, 2019)
  Årets Risikorapport norsk fiskeoppdrett omfatter effekter på vill laksefisk, utslipp fra anlegg, fiske og bruk av leppefisk i lakseoppdrett, samt velferd hos oppdrettsfisk i merd i sjø. Akvakultur har et svært komplekst ...
 • Status for Miljøet i Norskehavet: Rapport fra Overvåkningsgruppen 2019 

  McBride, Margaret; Frantzen, Sylvia; Grøsvik, Bjørn Einar; Frie, Anne Kristine; Johansson, Josefina; Skagseth, Øystein; Kutti, Tina; Jelmert, Anders; Buhl-Mortensen, Lene; Eriksen, Elena; Buhl-Mortensen, Pål; Albretsen, Jon; Huserbråten, Mats; Arneberg, Per; Broms, Cecile Thorsen; van der Meeren, Gro; Nilsen, Bente; Skjerdal, Hilde Kristine; Overvik, Modulf; Langedal, Gjermund; Leiknes, Øystein; Skotte, Gunnar; Olsen, Marianne; Langård, Lise; Mekki, Miriam; Lorentsen, Svein-Håkon; Lusher, Amy; Bråte, Inger Lise N.; Green, Norman (Fisken og Havet;2019 - 2, Research report, 2019)
  Denne rapporten inneholder vurdering av: De viktigste trekkene i status for miljøet i området som dekkes av den norske regjeringens helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet. Det må bemerkes at det er mange typer ...
 • Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2018 : Rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet 

  Aronsen, Tonje; Bakke, Gunnar O; Barlaup, Bjørn Torgeir; Berntsen, Johan Henrik Hårdensson; Diserud, Ola Håvard; Fiske, Peder; Fjeldheim, Per Tommy; Larsen, Bjørn Florø; Glover, Kevin; Heino, Mikko Petteri; Husebø, Åse; Næsje, Tor; Skoglund, Helge; Sollien, Vegard Pedersen; Sægrov, Harald; Urdal, Kurt; Wennevik, Vidar (Fisken og Havet;2019 - 4, Research report, 2019)
  Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks, som ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014, har tallfestet innslagene av rømt ...
 • Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet 

  Nilsen, Rune; Serra, Rosa Maria Linares; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke (Rapport fra havforskningen;2019 - 35, Research report, 2019)
  Overvåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på ...
 • Nasjonalt tilsynsprogram for produksjon av skjell og andre bløtdyr – prøver analysert i 2017 for kjemiske forurensende stoffer og mikroorganismer 

  Duinker, Arne; Roiha, Irja Sunde; Lunestad, Bjørn Tore; Sanden, Monica (Rapport fra havforskningen;2018 - 46, Research report, 2018)
  I den mikrobiologiske delen av tilsynsprogrammet for skjell, tok Mattilsynet i 2017 ut i alt 247 prøver fordelt gjennom året. Av disse var 159 blåskjell (Mytilus edulis), 29 kamskjell (Pecten maximus), 18 østers (Ostrea ...

Vis flere