Show simple item record

dc.contributor.authorFall, Johanna Jennifer Elisabeth
dc.contributor.authorNedreaas, Kjell Harald
dc.contributor.authorOno, Kotaro
dc.contributor.authorOtterå, Håkon Magne
dc.contributor.authorGundersen, Sofie
dc.date.accessioned2024-04-15T13:34:56Z
dc.date.available2024-04-15T13:34:56Z
dc.date.created2024-04-04T13:14:29Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3126608
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er kartlegging av fiskeriaktivitet og annen menneskelig aktivitet på og rundt høyt verdisatte gytefelt for kysttorsk for å identifisere områder som kan egne seg som verneområder. Rapporten svarer delvis opp bestillinger vedrørende kysttorsk i tildelingsbrevet 2023 til Havforskningsinstitutet, og vil fungere som kunnskapsgrunnlag i videre arbeid med gytefeltvern i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Hovedfokus i rapporten er kartlegging av kommersiell fiskeriaktivitet i tid og rom på lokasjonsnivå og innenfor gytefeltene, samt akvakultur og turistfiskebedrifter. Landingsdata fra kommersielle fiskerier har blitt koblet til sporingsdata så langt mulig for å kartlegge fiskeriaktivitet på selve gytefeltene. Vi gir råd om reduksjon av fiske og/eller begrensning av annen menneskelig aktivitet på selve gytefeltet og/eller på lokasjonsnivå, der datagrunnlaget tilsier dette. I de fleste lokasjoner som omtales er torskefisket konsentrert i gytetiden, og mesteparten av torsken fiskes med garn fra fartøy < 11m. Områder med størst torskefangst i gyteområdene er Kvænangen, Smørfjorden (Porsanger), Sør-Vikna, Grytøya-Vikafjorden (Vandve-Dønna), samt Revsbotn og Repparfjorden i Finnmark. Områder med størst andel torskefangst på gytfeltet (i forhold til lokasjonen som helhelt) er Borgundfjorden, Revsbotn og Repparfjorden, Kvænangen, Baljsfjorden, og Vandve-Dønna. Det er stor oppdrettsaktivitet i flere av de utvalgte områdene, og noen områder har i lang tid vært utsatt for utslipp fra industrivirksomhet (f.eks. gytefeltet Hemnes i Ranfjorden). Ved eventuelt vern av gytefelt er det viktig å vurdere tidsperiode og areal i forhold til gytevandring og gyteperiode, for å unngå at torsken fiskes på vei inn til gytefeltet.
dc.description.abstractKartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°N
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2024 - 9
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2024-9
dc.titleKartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°Nen_US
dc.title.alternativeKartlegging av menneskelig aktivitet på utvalgte gytefelt for kysttorsk nord for 62°Nen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber174en_US
dc.source.issue2024 - 9en_US
dc.identifier.cristin2258902
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 15626-01
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record