Show simple item record

dc.contributor.authorTenningen, Maria
dc.contributor.authorSivle, Lise Doksæter
dc.contributor.authorSaltskår, Jostein
dc.contributor.authorHannaas, Sigurd
dc.date.accessioned2023-09-19T09:06:59Z
dc.date.available2023-09-19T09:06:59Z
dc.date.created2023-09-14T13:55:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3090343
dc.description.abstractToktet hadde som mål å gjøre forsøk og samle inn data til prosjektene "Bifangst av sjøfugler i kystnært notfiske" (FHF 901751) og "Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval" (FHF 901681). Det ble gjennomført forsøk med lydeksponering for å holde hvalen unna nota, undersøkelser av interaksjoner mellom sjøfugl og notfangst og noen opportunistiske forsøk med å skremme bort fuglene fra nota med lyd og lys. I tillegg ble overvåking av fangstprosessen i mørket med lyssensitivt kamera og termisk kikkert testet og vurdert og det ble gjort erfaringer med hvordan lydsystemer kan implementeres ombord på fiskebåtene for å redusere interaksjoner mellom hval og fiskeri. Til tross for et kort tokt har vi fått noen foreløpige resultat fra to fangster. Det var få spekkhoggere til stede, og dermed betydelig flere observasjoner av knølhval. Lydsignalene som ble brukt i de to forsøkene hadde liten eller ingen effekt på knølhvalene. Det er dermed behov for å jobbe videre med utvikling av signaler som er effektive, også ved gjentatt og langtidseksponering, uten at de skader hvalen. Det er også behov for å sikre at lydsignalene ikke påvirker sildas atferd før man går videre med implementering i kommersielle fiskerier. Resultatene fra toktet tyder på at risikoen for at måker setter seg fast i nota er størst i siste fasen av innhaling av not og før fangsten blir pumpet ombord. Plutselige lyd og lys skremte effektivt måkene bort fra nota og bør undersøkes videre som mulige avbøtende tiltak. Erfaringene som ble gjort med bruk av lyssensitivt kamera og termisk kikkert til overvåking i mørket var veldig gode. Toktet har gitt oss nyttig erfaring for både gjennomføring av feltforsøk i vinteren 2023 /2024 og videreutvikling av metoder for redusert interaksjon mellom hval og fiskeri.
dc.description.abstractUtvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjord
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofToktrapport
dc.relation.ispartofseriesToktrapport;2023 - 12
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/toktrapport-2023-12
dc.titleUtvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjorden_US
dc.title.alternativeUtvikling og testing av metoder for å redusere uheldige interaksjoner mellom hval / sjøfugl og notfiskeri - Tokt med MS "Vestbris" 6.-10. januar 2023 i Kvænangen fjorden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber26en_US
dc.source.issue2023 - 12en_US
dc.identifier.cristin2175143
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 15590-05
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 15590-04
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record