Show simple item record

dc.contributor.authorBekkby, Trine
dc.contributor.authorRinde, Eli
dc.contributor.authorKvile, Kristina Øie
dc.contributor.authorBrkljacic, Marijana Stenrud
dc.contributor.authorThormar, Jonas
dc.contributor.authorMjelde, Marit
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorMoy, Siri Røang
dc.contributor.authorSchneider, Susanne Claudia
dc.contributor.authorOug, Eivind
dc.date.accessioned2023-04-28T11:20:22Z
dc.date.available2023-04-28T11:20:22Z
dc.date.created2022-12-20T11:12:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-577-7533-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3065526
dc.description.abstractDenne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og terskelverdier for tilstand og naturmangfold har blitt diskutert, og definert der dette har vært mulig. Hensikten med å fastsette lokalitetskvalitet i forbindelse med kartlegging er å få frem forskjeller i økologiske kvaliteter mellom ulike lokaliteter av samme naturenhet. Dette arbeidet har vært tett knyttet til flere avsluttede og pågående prosjekter. Det er viktig at elementene som velges som en del av økologisk kvalitet lar seg kartlegge med metodikk og utstyr som er tilgjengelige i dag, enten gjennom feltarbeid, modellering eller andre teknikker. Dette for at kartleggingen skal kunne utføres på en relativt kostnadseffektiv måte og dekke relevante områder for forvaltningen innenfor budsjettstørrelser som det er vanlig å operere innenfor i dag. Dette har faggruppen hatt i bakhodet når kriterier for lokalitetskvalitet og tilhørende trinninndeling har blitt diskutert. Rapporten er ikke en kartleggingsveileder og beskriver derfor ikke hvordan (eller når) forekomstene og variablene skal kartlegges i felt. Faggruppen forutsetter at feltkartleggere gjør seg godt kjent med definisjonene av naturenhetene og de foreslåtte variablene, basistrinnene og trinninndelingene som det finnes definisjoner og metodikk for.
dc.description.abstractForslag til metodikk for å vurdere økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevante marine naturenheter
dc.language.isonob
dc.publisherNIVA
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport
dc.subjectKartlegging
dc.subjectMapping
dc.subjectTilstand
dc.subjectStatus
dc.subjectMarine naturtyper
dc.subjectMarine habitat types
dc.subjectØkologisk kvalitet
dc.subjectEcological quality
dc.titleForslag til metodikk for å vurdere økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevante marine naturenheter
dc.title.alternativeForslag til metodikk for å vurdere økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevante marine naturenheter
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400
dc.source.pagenumber116
dc.source.issue7797-2022
dc.identifier.cristin2095604
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 301317
dc.relation.projectMiljødirektoratet: 20087322
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record