Show simple item record

dc.contributor.authorSivle, Lise Doksæter
dc.contributor.authorForland, Tonje Nesse
dc.contributor.authorde Jong, Karen
dc.contributor.authorZhang, Guosong
dc.contributor.authorKutti, Tina
dc.contributor.authorDurif, Caroline
dc.contributor.authorWehde, Henning
dc.contributor.authorGrimsbø, Endre
dc.date.accessioned2023-03-07T12:36:28Z
dc.date.available2023-03-07T12:36:28Z
dc.date.created2023-02-10T13:06:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3056446
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet gir råd for alle operasjoner til havs som involverer bruk av lydkilder, samt elektromagnetiske kilder som kan påvirke marine økosystemer. Dette inkluderer vitenskapelige undersøkelser, utbygging og sprenging i sjø, seismiske og elektromagnetiske undersøkelser i forbindelse med petroleumsvirksomhet og utbygging og drift av vindkraftanlegg til havs. Denne rapporten er en sammenstilling av tilgjengelig kunnskap omkring hvordan de overnevnte typer av undersjøisk støy påvirker livet i havet. Videre evalueres denne kunnskapen i lys av hvilke konsekvenser dokumenterte effekter kan gi på økosystemet. Denne rapporten er inndelt med et kapittel for hver av de overnevnte støykildene (seismikk, elektromagnetiske undersøkelser, undersjøiske sprenginger og vindkraft til havs), som igjen er inndelt i delkapitler med 1) kunnskapsgrunnlag, 2) konsekvensvurdering og 3) råd. Rapporten inneholder konkrete råd fra Havforskningsinstituttet for 2023 for de ulike typene av støy. I tillegg inneholder rapporten en oversikt over hvor det finnes sårbare koraller i norske farvann. Årsaken til at dette er med er grunnet at mange av operasjonene til havs lager støy også innebærer å plassere ulike måleinstrumenter på bunn, og de bør ikke plasseres i områder med korall-forekomster. Derfor er det relevant å også ha med informasjon om romlig fordeling av koraller her. Rapporten inneholder konkrete råd fra Havforskningsinstituttet for 2023 for de ulike typene av støy og elektromagnetisk stråling. Råd for seismikk og elektromagnetiske undersøkelser gis i form av rådgivningskart, som viser perioder og områder som bør unngås. Disse kartene inngår også i Oljedirektoratets meldesystem.
dc.description.abstractHavforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2023 - 2
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2023-2
dc.titleHavforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023en_US
dc.title.alternativeHavforskningsinstituttets rådgivning for menneskeskapt støy i havet - Kunnskapsgrunnlag, vurderinger og råd for 2023en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber88en_US
dc.source.issue2023 - 2en_US
dc.identifier.cristin2124955
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14921
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record