Show simple item record

dc.contributor.authorSandø, Anne Britt
dc.contributor.authorHjøllo, Solfrid Sætre
dc.contributor.authorHansen, Cecilie
dc.contributor.authorSkogen, Morten D.
dc.contributor.authorHordoir, Robinson
dc.contributor.authorSundby, Svein
dc.date.accessioned2023-03-06T14:15:29Z
dc.date.available2023-03-06T14:15:29Z
dc.date.created2023-02-16T10:39:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3056152
dc.description.abstractBakgrunn for denne rapporten var at regjeringen ønsket å gjennomføre en risikoanalyse for norske havområder av direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier. Risikoanalysen skulle gjennomføres som en del av forvaltningsplanarbeidet for de tre forvaltningsplanområdene: Nordsjøen-Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet-Lofoten. Oppdraget fra Miljødirektoratet til Havforskningsinstituttet bestod i én del for modellering og én del for risikoanalyse av utvalgte nøkkelarter innen plankton, fisk og skalldyr. Modelleringen inkluderer dynamisk nedskalering av tre ulike utslippsscenarier fra en global klimamodell, samt økosystemmodellering for de samme nedskalerte scenariene. Resultatene fra disse modellstudiene sammen med ekspertvurderinger om hvordan modellerte endringer i klima vil påvirke ulike bestander i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet utgjør risikoanalysen. Basert på modellerte endringer i fysiske og biogeokjemiske variabler samt kunnskapen om 13 forskjellige bestanders habitater og respons til klimavariasjoner, har vi vektet klimapåvirkningene og retningene disse har i fremtidige klimascenarier. Resultatene viser at det er dagens bestander av sild, torsk, og raudåte i Nordsjøen samt polartorsk i Barentshavet som vil bli mest negativt påvirket av klimaendringene. Bestander som kan migrere nordover og inn i våre havområder eller bestander som befinner seg nær midten av det foretrukne temperaturintervallet slik som nordøstatlantisk makrell, norsk vårgytende sild, nordøstarktisk torsk er de som er vinnerne i et fremtidig varmere klima. Kunnskapsgrunnlaget for hvor mye og hvordan ulike arter responderer på ytre påvirkninger vil endre seg med tiden, og analysen bør derfor gjentas når ny kunnskap blir tilgjengelig.
dc.description.abstractRisikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier - Risikorapport om hav og klima
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2022 - 41
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2022-41
dc.titleRisikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier - Risikorapport om hav og klimaen_US
dc.title.alternativeRisikoanalyse for de norske havområdene om direkte og indirekte virkninger av klimaendringer på marine økosystemer under ulike utslippsscenarier - Risikorapport om hav og klimaen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber70en_US
dc.source.issue2022 - 41en_US
dc.identifier.cristin2126555
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 15765
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record