Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKögel, Tanja
dc.contributor.authorBienfait, André Marcel
dc.contributor.authorMåge, Amund
dc.contributor.authorvan der Meeren, Terje
dc.date.accessioned2021-12-01T11:58:58Z
dc.date.available2021-12-01T11:58:58Z
dc.date.created2021-11-30T12:01:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2832343
dc.description.abstractMiljømyndighetene har gitt tillatelse til å benytte Repparfjorden som sjødeponi for gruveavfall (avgang). For å beskytte konsumenter av sjømat og verne om økosystemet, er det derfor ønskelig å overvåke sjømatsarter fra Repparfjorden på endringer i konsentrasjonen av uønskede grunnstoff. Formålet med denne studien var en basisundersøkelse som kan brukes som utgangspunkt for å sammenligne med senere undersøkelser, dersom kobbergruven Nussir ASA starter deponering av avgangsmasser i Repparfjorden. På denne måten vil det være mulig å vurdere om driften av sjødeponiet fører til forandringer i konsentrasjonen av disse grunnstoffene i sjømatartene. Vi har analysert sjømatarter fra Repparfjorden og Revsbotn med hensyn til konsentrasjoner av sølv (Ag), arsen (As), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kvikksølv (Hg), mangan (Mn), molybden (Mo), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se), sink (Zn) og vanadium (V). Vi har også fått tilsendt et fåtall prøver av sjømat fra Bøkfjorden (samlet inn av Stian Røberg, Universitet i Tromsø), en fjord der avgangsmasser fra en jerngruve har blitt deponert i ulike tidsrom, sist fra 2009 til 2015. Disse prøvene er også analysert med hensyn til de samme grunnstoffene, og resultatene er presentert i denne rapporten.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2021 - 50
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-50
dc.titleUndersøkelse av grunnstoffer i sjømat fra Repparfjorden og Revsbotn - Hyse som indikatorart for overvåking av sjødeponien_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber76en_US
dc.source.issue2021 - 50en_US
dc.identifier.cristin1961600
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 83566
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel