Show simple item record

dc.contributor.authorSteen, Henning
dc.date.accessioned2021-09-29T08:51:40Z
dc.date.available2021-09-29T08:51:40Z
dc.date.created2021-08-25T13:08:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785932
dc.description.abstractHavforskningsinstituttet gjennomførte i april-mai 2021 videoundersøkelser av B-felt for stortarehøsting i Rogaland og Vestland fylker, et snaut halvår før disse feltene er planlagt åpnet for tarehøsting i perioden 1. september 2021 – 31 august 2022. Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på referansestasjoner i områder der tarehøsting ikke er tillatt. På bakgrunn av tarevegetasjonens tilstand gjøres en vurdering av hvert enkelt felts egnethet for tarehøsting kommende sesong. Selv om stortare dominerte bunnfloraen på samtlige stasjoner, ble det observert til dels store geografiske variasjoner i vegetasjonshøyde og biomassetetthet. Stortarevegetasjonen var minst utviklet i de sørligste delene av begge fylker, og disse områdene har i liten grad har vært utsatt for tarehøsting tidligere. På grunn av lav biomassetetthet av stortare frarådes tarehøsting på felt 7B (i Rogaland) og feltene 92B, 97B og 112B (i Vestland) i 2021/22. På grunn av ujevnt vegetasjonsmønster med betydelig innslag av underutviklede stortareplanter frarådes høsting på felt 162B i 2021/22, samt feltene 122B, 182B og 228B før 01.05.2022. Tettheten av kråkeboller var gjennomgående lav og stortarevegetasjons tilstand på øvrige undersøkte B-felt i Rogaland og Vestland anses som tilstrekkelig god til å kunne åpnes for tarehøsting 1 september 2021. På enkelte stasjoner ble det også tatt prøver som indikerer at stortareplantene samlet inn i områder høstet 4 år tidligere ikke er størrelsesmessig forskjellig, men er yngre og har mindre påvekst av epifytter, enn plantene samlet inn i referanseområder.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2021 - 34
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-34
dc.titleTilstandsvurdering av Høstefelt for Stortare i Rogaland og Vestland i 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber25en_US
dc.source.issue2021 - 34en_US
dc.identifier.cristin1928679
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14914-12
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record