Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohnsen, Espen
dc.contributor.authorSørhus, Elin
dc.contributor.authorde Jong, Karen
dc.contributor.authorLie, Kai Kristoffer
dc.contributor.authorGrøsvik, Bjørn Einar
dc.date.accessioned2021-09-29T08:42:22Z
dc.date.available2021-09-29T08:42:22Z
dc.date.created2021-08-18T13:01:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2785921
dc.description.abstractTobis eller havsil er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen, og viktige gyte- og leveområder for havsil er identifisert som særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Nordsjøen. Rapporten oppsummerer eksisterende kunnskap og kunnskapshull om havsil (Ammodytes marinus) som er den dominerende silarten (tobisarten) i norsk sone av Nordsjøen og langs kysten av Norge. Havsilen har en viktig nøkkelrolle i disse økosystemene som mat til mange fiskearter, sjøpattedyr og sjøfugl. Etter en dramatisk nedgang i bestanden i norsk sone av Nordsjøen i begynnelsen av 2000-tallet har bestanden blitt stadig større de siste fem årene, og fremgangen sees i sammenheng med fornuftig høstingsstrategi, områdebasert norsk tobisforvaltning og bedre rekrutteringsforhold. Bestandssituasjonen langs norskekysten er i stor grad ukjent, men rapporten viser til en generell kraftig nedgang sammenlignet med 1950-1960 tallet. I 2019 var rekrutteringen igjen svært god langs Vestlandskysten. Havsilen, som andre silarter, har et eiendommelig levesett og tilbringer store deler av livet nedgravd i sanden der oksygenforholdene er gode. I larvefasen spres larvene seg over større områder, men de slår seg ned i samme type habitat som foreldrene. Den sterke tilknyttingen til egnet habitattype medfører at havsilen etter bunnslåing er relativt stasjonær og er sårbar for habitatforringelse, klimaendringer og høyt lokalt fisketrykk.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2021 - 33
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2021-33
dc.titleKunnskapsstatus for havsil i norsk sone av Nordsjøenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber44en_US
dc.source.issue2021 - 33en_US
dc.identifier.cristin1926954
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14918
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel