Show simple item record

dc.contributor.authorLundebye, Anne-Katrine
dc.contributor.authorBakkejord, Jannicke Alling
dc.contributor.authorNøstbakken, Ole Jakob
dc.contributor.authorLie, Kai Kristoffer
dc.contributor.authorSele, Veronika
dc.contributor.authorØrnsrud, Robin
dc.date.accessioned2020-11-25T09:56:41Z
dc.date.available2020-11-25T09:56:41Z
dc.date.created2020-11-24T09:15:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2689507
dc.description.abstractMattilsynet er oppdragsgiver for dette overvåkningsprogrammet, som har som formål å undersøke innholdet av fremmedstoffer i fôrmidler av fisk, og som gjennomføres ved Havforskningsinstituttet. Overvåkingsprogrammet supplerer «Program for overvåking av fiskefôr» med data på uønskede stoffer i fôrmidler av fisk som er produsert i Norge og tatt ut på produksjonsvirksomhetene. I 2019 ble 16 prøver analysert: 8 prøver av fiskeolje, 3 prøver av fiskemel og 5 prøver av fiskeproteinkonsentrat. Fremmedstoffene som ble inkludert i 2019 var dioksiner og furaner (PCDD/F), dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB6, polybromerte diphenyleter (PBDE7) og metaller (kvikksølv, bly, kadmium og arsen). Det ble også analysert for ulovlig PAP (prosessert animalske protein) fra drøvtyggere i fiskeproteinkonsentrat, samt om hydrolysert protein (HYDP) i fiskeproteinkonsentrat var tilstrekkelig hydrolysert. Resultatene viste at innholdet av alle organiske miljøgifter analysert (PCDD/F, dl-PCB, PCB6, og PBDE7) i fiskemel, fiskeolje og fiskeproteinkonsentrat var lave sammenlignet med øvre grenseverdiene. Ingen av prøvene av fiskemel, fiskeolje eller fiskeproteinkonsentrat hadde nivå av dioksiner, sum dioksiner og dl-PCB, eller PCB6 over grenseverdien. Resultatene for 2019 viste lave nivåer av metaller og ingen overskridelser av grenseverdiene for arsen, kvikksølv, kadmium eller bly i fiskemel eller fiskeproteinkonsentrat. Det ble ikke påvist ulovlig PAP i prøvene av fiskeproteinkonsentrat undersøkt i 2019, og det ble ikke funnet animalske bestanddeler (fiskeben) i disse prøvene, noe som tyder på tilstrekkelig hydrolysering.
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHavforskningsinstitutteten_US
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2020 - 40
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2020-40
dc.titleProgram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk - Rapport for innsamlede prøver 2019en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber14en_US
dc.source.issue2020 - 40en_US
dc.identifier.cristin1851385
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record