Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Rune
dc.contributor.authorSerra, Rosa Maria Linares
dc.contributor.authorSandvik, Anne Dagrun
dc.contributor.authorElvik, Kristine Marit Schrøder
dc.contributor.authorKjær, Runar
dc.contributor.authorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.date.accessioned2020-02-10T11:42:10Z
dc.date.available2020-02-10T11:42:10Z
dc.date.created2019-10-29T11:03:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640669
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) ble i 2019 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Innsatsen ble noe økt på utvandrende postsmolt laks sammenlignet med tidligere år. Samtidig ble innsatsen på sjøørret/sjørøye mer konsentrert rundt tidspunktet for forventet smoltutvandring. Det er gjort undersøkelser med én eller flere metoder i samtlige 13 produksjonsområder langs kysten. Feltarbeidet i NALO startet 29. april i Sør-Norge og ble avsluttet 4. august i Finnmark. I ca. fire uker ble det utført pelagisk tråling etter utvandrende postsmolt laks i henholdsvis; Rogaland, Hardanger, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Altafjorden i Finnmark. I 2019 ble det også forsøkt fanget postsmolt laks med ruser ved enkelte stasjoner. Ruse/garnfangst av sjøørret/sjørøye ble hovedsakelig gjennomført i en perioder på tre sammenhengende uker på en rekke stasjoner langs hele kysten. Fangsten ble gjennomført kort tid etter forventet utvandringstidspunkt for smolt i området, og hadde som mål å kartlegge smittepresset av lakselus i dette tidsrommet. Ved noen stasjoner ble det også gjennomført en utvidet undersøkelse både i tiden før og etter perioden for smoltutvandring. Det ble i tillegg benyttet vaktbur i en eller flere perioder i flere av de samme fjordsystemene som ble undersøkt med tråling. I 2019 ble det funnet store forskjeller i de observerte påslagene av lakselus på vill laksefisk i både tid og rom. De største påslagene ble observert i området fra Vestlandet til Trøndelag. På Sørlandet og i Nord-Norge var påslagene generelt mindre selv om det det også var en del lokal variasjon i disse områdene. Resultatene er presentert med kart, tabeller og figurer for de 13 produksjonsområder fra sør til nord. I tillegg er mer detaljerte resultater oppgitt i tabeller i et eget appendiks til rapporten. Den etablerte grensen for begynnende negativ fysiologisk effekt fra lakselus er på 0,1 lus per gram kroppsvekt, og er illustrert i de fleste figurer. I oppsummeringen er det gjort en helhetlig vurdering av lusesituasjonene på vill laksefisk langs hele kysten både i 2019 og i et litt lengre perspektiv. Det er ikke gjort noen forsøk på vurdering risiko for vill laksefisk i denne rapporten. Begrepene lite, moderat og mye benyttes for å illustrere forskjeller i tid og rom og er derfor ikke definert kvantitativt i denne rapporten. Resultatene er vist for hvert av de 13 produksjonsområdene, mens oppsummeringen er mer generell.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2019 - 35
dc.relation.urihttps://www.hi.no/templates/reporteditor/report-pdf?id=26479&97032024
dc.titleLakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynetnb_NO
dc.title.alternativeSalmon lice infestation on wild salmonids in Norway in 2019nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO
dc.source.issue2019-35nb_NO
dc.identifier.cristin1741587
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14650nb_NO
cristin.unitcode7431,17,0,0
cristin.unitcode7431,20,0,0
cristin.unitcode7431,24,0,0
cristin.unitnameSykdom og smittespredning
cristin.unitnameOseanografi og klima
cristin.unitnameReproduksjon og utvikl.biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record