Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Rune
dc.contributor.authorElvik, Kristine Marit Schrøder
dc.contributor.authorSerra Llinares, Rosa Maria
dc.contributor.authorSandvik, Anne Dagrun
dc.contributor.authorKjær, Runar
dc.contributor.authorKarlsen, Ørjan
dc.contributor.authorFinstad, Bengt
dc.contributor.authorBerg, Marius
dc.contributor.authorLehmann, Gunnar Bekke
dc.date.accessioned2019-06-06T10:30:56Z
dc.date.available2019-06-06T10:30:56Z
dc.date.created2019-06-05T10:45:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600117
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet for lakselus på vill laksefisk (NALO) er i 2018 gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet. Det var like stor vekt på utvandrende laksesmolt som i 2017, men økt innsats på sjøørret, med fiske i alle de 13 produksjonsområdene i to runder på to uker. Feltarbeidet i NALO startet 30. april i Sør-Norge og ble avsluttet 12. august i Finnmark. I ca. fire uker ble det utført pelagisk tråling etter utvandrende laksesmolt i henholdsvis; Rogaland, Hardanger, Sognefjorden, Romsdalsfjorden, Trondheimsfjorden og Altafjorden. Grunnet sen smoltutvandring ble tråling i Alta forskjøvet med vel en uke. Ruse/garnfangst av sjøørret ble gjennomført i to perioder på en rekke stasjoner langs hele kysten. Første periode ble gjennomført kort tid etter forventet utvandringstidspunkt for laksesmolt i området, og hadde som mål å kartlegge smittepresset av lakselus i dette tidsrommet. Videre ble periode to gjennomført omtrent en uke etter at første periode ble avsluttet. Det ble i tillegg benyttet vaktbur i en eller flere perioder i flere av de samme fjordsystemene som ble undersøkt med tråling, og i tillegg i ytre Namsenfjord/Vikna. Det er gjort en foreløpig vurdering av effekten på villfisk ved å bruke grensen mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt hos fisken som indikasjon på begynnende negativ fysiologisk effekt. En har benyttet begrepene lite, moderat og mye for å vurdere mengden lakselus registrert på villfisk i de ulike områdene. Resultatene og vurderingene er vist for hvert av de 13 produksjonsområdene.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;2019 - 22
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2019-22
dc.titleLakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO
dc.source.issue2019 - 22nb_NO
dc.identifier.cristin1702877
dc.relation.projectHavforskningsinstituttet: 14650-01nb_NO
cristin.unitcode7431,17,0,0
cristin.unitcode7431,20,0,0
cristin.unitcode7431,24,0,0
cristin.unitnameSykdom og smittespredning
cristin.unitnameOseanografi og klima
cristin.unitnameReproduksjon og utvikl.biologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel