Show simple item record

dc.contributor.authorRosen, Shale
dc.contributor.authorIngólfsson, Ólafur Arnar
dc.contributor.authorJørgensen, Terje
dc.contributor.authorKvalvik, Liz Beate Kolstad
dc.contributor.authorSaltskår, Jostein
dc.date.accessioned2019-03-06T12:22:06Z
dc.date.available2019-03-06T12:22:06Z
dc.date.created2019-02-11T14:08:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2588994
dc.description.abstractUnder FHF Prosjekt 901495: Fangstkontroll i kolmuletrål – Forstudie ble det samlet inn systematiske data om de mulige årsakene til og løsninger på sporadisk sprenging av sekker i det kommersielle trålfiskeriet etter kolmule (Micromesistius poutassou) i nordøst-Atlanteren vest av Irland. Prosjektets primære aktivitet var å studere trålens dynamikk og fangst under fiske og innhiving ved hjelp av en serie dybdesensorer festet til trålen og sekken. Data ble samlet på et kommersielt tokt i februar 2018 hvor det i løpet av to dager ble tatt fem hal med en samplet fangst på 1550 tonn. Det ble ikke observert noen sprengninger. Alle halene viste et lignende mønster med en lavt og relativt konstant oppstigningshastighet for sekken (gjennomsnittlig 0.3 – 0.4 m/s) fra fiskedypet og til et dype på 100-200 m dybde, før hastigheten økte markant til i gjennomsnitt 1.4 – 2.2 m/s, maks 4 m/s. Videoobservasjon bekreftet at sekken når overflaten med betydelig kraft, og lager en stor bølge som er lett synlig på 800 meter avstand fra fartøyet. Arbeidsmøter med næringen og forvaltningen viste stor interesse for en videreføring av prosjektet for å se på beste praksis for oppstigning av sekk, fangstbegrensning og hurtigutløsning av fiskepumpe fra sekk i situasjoner med synkesekker.
dc.description.abstractFangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018
dc.description.abstractCatch Control in Blue Whiting Trawls – Feasibility Study Fishing trials on Porcupine Bank in 2018
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHavforskningsinstituttetnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra havforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;
dc.relation.ispartofseriesRapport fra havforskningen;5-2019
dc.relation.urihttps://www.hi.no/hi/nettrapporter/fangstkontroll-i-kolmuletral--forstudie-2
dc.subjectFiskeri
dc.subjectFishery
dc.titleFangstkontroll i kolmuletrål - Forstudie — Fiskeforsøk på Porcupinebanken i 2018nb_NO
dc.title.alternativeCatch Control in Blue Whiting Trawls – Feasibility Study Fishing trials on Porcupine Bank in 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Marinbiologi: 497
dc.subject.nsiVDP::Marine biology: 497
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.source.volume2019nb_NO
dc.source.issue5nb_NO
dc.identifier.cristin1675978
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 901495nb_NO
cristin.unitcode7431,15,0,0
cristin.unitnameFangst
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record