Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.date.accessioned2018-09-27T13:25:37Z
dc.date.available2018-09-27T13:25:37Z
dc.date.created2018-09-25T16:02:30Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-577-7009-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565071
dc.description.abstractOvervåkningsprogrammet av vannmassene i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstand og tilførsler, med fokus på næringssalter (eutrofi). Rapporten beskriver tilførsler for 2016 samt undersøkelser og resultater for planteplankton, hydrofysiske og hydrokjemiske forhold i 2017. Vinteren 2016/2017 fant det ikke sted noen større utskiftning av bunnvannet i randsonen og i de mer lukkede fjordene. Stasjoner nærmere hovedfjorden hadde utskiftning av bunnvannet i perioden. Næringssaltnivåene var i vinterperioden lavere eller likt med 2016, mens sommerverdiene var noe høyere. Ved Leira, Larviksfjorden og Sandefjordsfjorden var det vinterstid betydelig lavere nitratkonsentrasjoner enn tidligere år. Sannsynlig årsak er vinterproduksjon av planteplankton før våroppblomstringen. Økningen i næringssalter sommerstid er forårsaket av økt avrenning. Ved Sandefjordsfjorden og Kippenes ble det i juli registrert økning i næringssalter samtidig med en økning i saltholdigheten i overflaten. Innblanding av næringsrikt vann fra underliggende vannlag til overflaten forklarer observerte endringer.
dc.description.abstractOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport
dc.language.isonob
dc.publisherNIVA
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport
dc.subjectEutrofi
dc.subjectEutrophication
dc.subjectMarin
dc.subjectMarine
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.subjectVannmasser
dc.subjectWater-masses
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport
dc.title.alternativeOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2017. Fagrapport
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber33
dc.source.issue7274
dc.identifier.cristin1613533
cristin.unitcode7431,22,0,0
cristin.unitnamePlankton
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel