Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Bjørn-Steinar
dc.contributor.authorNoble, Chris
dc.contributor.authorHumborstad, Odd Børre
dc.contributor.authorMartinsen, Svein
dc.contributor.authorVeliyulin, Emil
dc.contributor.authorMisimi, Ekrem
dc.contributor.authorMidling, Kjell Øyvind
dc.date.accessioned2018-07-25T11:21:32Z
dc.date.available2018-07-25T11:21:32Z
dc.date.created2014-09-11T14:53:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7251-978-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506440
dc.description.abstractProsjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende villfisk” ledet av Havforskningsinstituttet. Prosjektet omhandler villfanget torsk og tilvenning til fôr i oppdrett. Betydning av fiskens skadestatus ved mottak er evaluert, og operasjonelle sorteringskriterier foreslått. Kun moderate skader vurderes som akseptable; ingen åpne sår, kun liten grad av finneerosjon, om fisken skal være i stand til å hele skadene innen rimelig tid. Fisk som ansees å ha god kvalitet og være godt egnet for oppfôring viser betydelig variasjon i appetitt. Rundt 20 % av torsken spiste ikke i fangenskap, selv når den ble tilbudt naturlige (men døde) byttedyr. Forsøk på å tilvenne torsken formulert fôr viste at så mye som 60 % ikke ville spise i fangenskap. Fisken som spiste vokste i samsvar med forventninger ut i fra tabelltilvekst hos oppdrettstorsk. Andelen som begynte å spise skilte seg ikke fra annen fisk, enten i form av størrelse eller kondisjonsfaktor, og sortering av fisken på bakgrunn av størrelse bidro ikke til bedret resultat under tilvenning til å spise lodde. Maskinell sortering av fisk som spiser fra fisk som ikke spiser kan være en mer presis og raskere metode for sortering. Flere alternative løsninger er skissert og evaluert, og det er sannsynliggjort at maskinell sortering av fisken er innen rekkevidde.
dc.description.abstractFangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=RQPg4Gz%2fQ0GeUzqcfz0CeOx2mWVj3zKX2x4NFcc5gHk%3d&docid=0496ae53b90e94539a6b7411088e471df
dc.titleFangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk
dc.title.alternativeFangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber50
dc.source.issue14/2012
dc.identifier.cristin1153720
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900296
dc.relation.projectNofima AS: 20816
cristin.unitcode7431,15,0,0
cristin.unitnameFangst
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel